Cha Lombardi tóm lược buổi họp về hội nghị Bảo vệ Trẻ Vị thành niên trong 12 câu hỏi và trả lời

0

Cha Lombardi tóm lược buổi họp về hội nghị Bảo vệ Trẻ Vị thành niên trong 12 câu hỏi và trả lời

“Giúp các giám mục hiểu trọn vẹn những gì các ngài phải làm”

21 tháng Hai, 2019 18:52

ANITA BOURDIN

Cha Federico Lombardi, SJ, người điều phối cuộc họp về việc Bảo vệ Trẻ Vị thành niên trong Giáo hội, tóm lược trong 12 câu hỏi và trả lời về cuộc họp thượng đỉnh được tổ chức ở Vatican, từ Thứ Năm, 21 tháng Hai đến Chúa nhật, 24 tháng Hai năm 2019.

1.  Quyết định về việc tổ chức cuộc họp được đưa ra khi nào?

12 tháng Chín, 2018: Hội đồng Hồng y thông báo rằng Đức Thánh Cha đã quyết định triệu tập một cuộc họp với các Chủ tịch Hội đồng Giám mục về chủ đề “bảo vệ trẻ vị thành niên.”

23 tháng Mười Một, 2018: Đức Thánh Cha Phanxico chỉ định các thành viên cho Ủy ban Tổ chức và các tham dự viên.

18 tháng Mười Hai, 2018: Thông báo về việc gửi thư mời đến các tham dự viên với yêu cầu họ phải gặp gỡ các nạn nhân

16 tháng Một, 2019: Thông báo về việc chuẩn bị cho cuộc họp. Cha Federico Lombardi, SJ, được bổ nhiệm là người điều phối các Phiên họp Khoáng đại.

2.  Đức Thánh Cha đề nghị điều gì?

Đức Thánh Cha đã giải thích ý định của ngài trên chuyến bay về từ Panama: để giúp các Giám mục hiểu trọn vẹn những gì các ngài phải làm. Liên quan đến điều này, ngài đã nói đến một “lớp giáo lý” bắt đầu từ các Chủ tịch của các Hội đồng Giám mục.

Đức Thánh Cha muốn các ngài phải ý thức về thảm kịch và nỗi đau khổ của các nạn nhân. Tất cả điều này là để làm nổi bật lên ý thức trách nhiệm của mỗi Giám mục trong từng cá nhân và trong phần chung của tất cả các Giám mục và của toàn cộng đồng, cụ thể đó là Giáo hội.

Vì thế, Đức Thánh Cha muốn các ngài biết phương thức hành động như thế nào, bao gồm những tiến trình nào, những công việc phải được tiếp nối ở các cấp độ khác nhau (Giám mục giáo phận, Tổng Giám mục, Hội đồng Giám mục, các Bộ ở Vatican). Tất cả điều này đều đòi một trách nhiệm tương hỗ và có tính trách nhiệm mà mỗi người phải có với các Giám mục khác, trong Giáo hội và trong xã hội.

Nó hàm ý là “tính minh bạch” trong những trách vụ, những tiến trình và phương tiện để áp dụng chúng.

Bằng con đường này sẽ lấy lại được tính khả tín của Giáo hội và lòng tin của dân vào Giáo hội.

3.  Những ai tham dự?

 • Đức Thánh Cha Phanxico sẽ có mặt trong toàn thời gian của cuộc họp

 • Các Chủ tịch của 114 Hội đồng Giám mục: 36 từ Châu Phi, 24 từ Châu Mỹ, 18 từ Châu Á, 32 từ Châu Âu và 4 từ Châu Đại dương

 • 14 vị Đứng đầu các Giáo hội Công giáo Đông phương

 • 15 Đấng Bản quyền không thuộc bất cứ Hội đồng Giám mục nào

 • 12 Bề trên Tổng quyền (nam)

 • 10 Bề trên Tổng quyền (nữ)

 • 10 vị Đứng đầu các Bộ của Vatican

 • 4 thành viên của Giáo triều Roma

 • 5 thành viên của Hội đồng Hồng y

 • 5 người tổ chức, điều phối và diễn giả

 • Tổng cộng: 190 người

 • Để xem danh sách tên của các tham dự viên tại đây

4.  Cuộc họp được chuẩn bị như thế nào?

Sau thông báo về cuộc họp diễn ra trong một phiên họp của Hội đồng Hồng y ngày 12 tháng Chín năm trước, cuối tháng Mười Một Đức Thánh Cha chỉ định một Ủy ban Tổ chức gồm 4 vị: Đức Hồng y Blase Cupich, Đức Hồng y Oswald Gracias, Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna và Cha Hans Zollner, các vị trợ lý là Gabriella Gambino và Linda Ghisoni thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Một lá thư được gửi đến những người tham dự với một bản câu hỏi, và các câu hỏi được gửi đến hạn cuối là tháng Một, và một lời mời gọi gặp gỡ với các nạn nhân của sự lạm dụng tình dục do các thành viên trong giới giáo sĩ thực hiện trong các quốc gia của mình.

Những câu trả lời cho bản câu hỏi rất quan trọng (khoảng 90% được trả lời) và đóng góp một nguồn thông tin phong phú. Sẽ cần phải có nhiều thời gian để đọc kỹ lưỡng và đánh giá những câu trả lời, chủ yếu là những câu trả lời “mở” chứ không phải những câu “khép kín”. Thông tin cũng sẽ phục vụ để phản ánh thêm về các bước tiếp cận cụ thể trong các nền văn hóa khác nhau, kể cả sau Cuộc họp.

5.  Cuộc họp đang bộc lộ những gì?

Những yếu tố cần thiết là: cầu nguyện và lắng nghe; trình bày và đặt câu hỏi; làm việc nhóm; kết luận của Giáo hoàng.

 • Cầu nguyện Sẽ có những thời gian dành riêng cho việc cầu nguyện vào đầu và cuối mỗi ngày làm việc; một giờ Phụng vụ Sám hối sẽ diễn ra vào chiều thứ bảy, và vào Chúa nhật sẽ có một Thánh lễ đồng tế.

 • Báo cáo Sẽ có chín “báo cáo” (trình bày), ba báo cáo một ngày; hai vào buổi sáng và một vào buổi chiều, tiếp theo là phần câu hỏi và trả lời.

 • Các nhóm làm việc Mỗi ngày sẽ có hai khoảng thời gian dành riêng cho các nhóm làm việc, một vào buổi sáng và một vào buổi chiều.

 • Đức Thánh Cha Phanxico Đức Thánh Cha Phanxico sẽ đọc diễn từ khai mạc Cuộc họp, và nếu muốn, ngài sẽ có thể có bài phát biểu kết thúc vào cuối mỗi ngày. Ngài sẽ đọc huấn từ bế mạc Cuộc họp vào sáng Chúa nhật.

6.  Những chủ điểm chính là gì?

Ba ngày sẽ tập trung vào ba chủ điểm chính:

 • Tinh thần trách nhiệm

 • Trách nhiệm giải trình

 • Tính minh bạch

Mỗi chủ điểm được trình bày rõ ràng trong ba “báo cáo” (trình bày).

Mỗi “báo cáo” sẽ tập trung vào một vấn đề liên quan:

Hình ảnh của người Giám mục và những trách nhiệm của ngài;

Mối quan hệ của Giám mục với các Giám mục khác;

Mối quan hệ của Giám mục với Dân Chúa và xã hội.

Sự lựa chọn “báo cáo viên” (diễn giả) được thực hiện theo cách đại diện cho tính đa dạng của các Lục địa, các nền văn hóa, các hoàn cảnh hiện tại trong Giáo hội. Trong số các diễn giả có ba phụ nữ.

7.  Những người tham dự sẽ tham gia như thế nào?

Sau mỗi “báo cáo,” sẽ có một khoảng thời gian ngắt quãng ngắn dành riêng cho phần “hỏi và trả lời của “báo cáo viên”. Sau đó, các tham dự viên sẽ gặp gỡ và thành lập nhóm ngôn ngữ để thảo luận “các báo cáo.” Sẽ có mười nhóm ngôn ngữ; không phải là các nhóm lớn; các nhóm sẽ có khoảng 15 người để mọi người đều có trách nhiệm trình bày. Sau đó các nhóm sẽ làm báo cáo ngắn, và các nhóm sẽ chia sẻ với đại hội đồng trong phần cuối của ngày làm việc. Họ sẽ gửi một báo cáo viết tay để nghiên cứu thêm.

8.  Việc lắng nghe các nạn nhân sẽ diễn ra như thế nào?

Việc lắng nghe các nạn nhân và thấu hiểu nỗi đau của họ là điểm cần thiết cho sự khởi đầu của một cam kết nghiêm túc chống lại sự lạm dụng tình dục. Vì lý do này mà trong suốt cuộc họp, thời gian được tính toán trước để dành riêng cho chứng ngôn của họ. Tuy nhiên, việc lắng nghe đó cần có đủ thời gian, mà trong thực tế lại rất giới hạn trong hội nghị.

Phần lắng nghe chính là phần đặt câu hỏi của các tham dự viên trong trong suốt thời gian chuẩn bị cuộc họp, để các ngài có ý thức về sự hiện hữu và tính nghiêm trọng của vấn đề trong quốc gia các ngài.

Trong quá trình Cuộc họp diễn ra, việc lắng nghe cần phải giới hạn: một video có 4-5 chứng ngôn khi khai mạc hội nghị; mỗi buổi tối, trong giờ cầu nguyện sẽ có một chứng ngôn.

Dĩ nhiên, cuộc họp nhằm tăng sự nhạy cảm đối với nhu cầu thường xuyên lắng nghe các nạn nhân.

9.  Giờ cầu nguyện sẽ diễn ra như thế nào?

Nó là một cuộc họp của hội thánh, chủ yếu là của các Mục tử trong Giáo hội. Vì vậy, cầu nguyện là vô cùng quan trọng. Trách nhiệm của các Mục tử đối với Giáo hội và xã hội — nó là một khía cạnh quan trọng của cuộc Họp — nhưng đặc biệt là trước mặt Chúa. Điều này phải xác định cho bầu khí của hội nghị, cũng là một cuộc “kiểm tra lương tâm” của Giáo hội và sự sám hối, của sự xin tha thứ, thanh tẩy và đổi mới. Phụng vụ Sám hối là một thời khắc rất quan trọng của Cuộc họp, cũng như Thánh Lễ Đồng tế bế mạc trước khi mỗi vị trở về nơi họ thi hành trách nhiệm và sứ vụ của mình.

10.  Sẽ có một tài liệu đúc kết, một bản tuyên bố, một chương trình hành động?

Một Tài liệu đúc kết chưa được dự đoán. Trong khuôn khổ của cuộc họp, Đức Thánh Cha sẽ trình bày phần kết luận trong một huấn từ ngài đọc vào cuối Thánh Lễ vào sáng Chúa nhật.

Tuy nhiên, bản thân cuộc họp là thời gian để lắng nghe lẫn nhau và đồng trách nhiệm, dự kiến các nhà tổ chức và những vị đứng đầu các Bộ sẽ họp trong các ngày sau đó, để rút ra những kết quả hoạt động của hội nghị và theo dõi kết quả của những cam kết, để các tác nhân, các đề xuất và các biện pháp đã vạch ra có thể được thực hiện một cách hiệu quả và mỗi Bộ hoặc Viện đều biết mình phải chịu trách nhiệm những gì.

11.  Làm thế nào có thể thu thập được những hoa trái của cuộc họp?

Mỗi người tham dự sẽ có một bìa hồ sơ chứa các văn bản của lời cầu nguyện và phụng vụ, với văn bản của “các báo cáo” đều được dịch ra ngôn ngữ theo sự lựa chọn của họ, với các thông tin liên lạc và các văn bản khác hoặc vade mecum được chuẩn bị trước cuộc họp. Tất nhiên, tất cả các tài liệu này cũng sẽ có sẵn dưới các hình thức điện tử, để có thể dễ dàng truyền đạt tới các thành viên của các Hội đồng Giám mục và cho những người quan tâm khác.

12.  Câu trả lời cho “những người bi quan” đối với kết quả là gì?

Sự bi quan tùy thuộc vào một kỳ vọng sai lầm. Tất cả các vấn đề của Giáo hội sẽ không thể giải quyết dứt điểm trong bốn ngày. Nó là một giai đoạn trong một quá trình dài mà cộng đoàn giáo hội đã khởi xướng hơn 15 năm trước và vẫn sẽ được theo đuổi trong một thời gian dài. Đức Thánh Cha giải thích rằng đó là việc tạo ra một động lực mới giúp tất cả các Giám mục, và do đó là toàn thể Giáo hội, tiến lên một bước theo hướng tốt trong tinh thần đoàn kết.

Tuy nhiên, trước hết, đã có rất nhiều kết quả mà chúng sẽ không tồn tại hoặc sẽ bị trì hoãn nếu không có Cuộc họp. Rất nhiều câu trả lời của các Giám mục cho bản câu hỏi chứng thực cho việc động viên của các ngài, cũng như các cuộc gặp gỡ của các ngài với nhiều nạn nhân, cho thấy sự nhạy cảm được củng cố. Một số Hội đồng Giám mục đã đẩy nhanh việc chuẩn bị và kết luận cho các hướng dẫn của họ về chủ đề này; những Hội đồng khác đã có quyết định (ví dụ, Hội đồng Giám mục Ý đã thực hiện một Ủy ban Quốc gia về Bảo vệ Trẻ Vị thành niên). Các quy phạm khác đang được chuẩn bị có thể sẽ cho thấy ánh sáng trong Cuộc họp.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 24/2/2019]

Comments are closed.

phone-icon