Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường – Suy niệm ngày 07.02.2019

0

Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường (Mc 6,8)

Suy niệm: Mc 6,7-13

Phấn khích nhưng dễ bị tổn thương. Đó là cách các tông đồ hẳn đã trải nghiệm. Chúa Giêsu đã sai họ đi rao giảng và chữa lành bằng quyền năng của Chúa! Nhưng Người cũng sai họ đi mà không cho mang thức ăn, không có tiền, hoặc thêm một chiếc áo dài. Chắc các tông đồ đã tự hỏi: Làm sao chúng ta phải làm điều này? Tại sao Chúa Giêsu làm điều quá khó cho chúng ta?

Chúa Giêsu đã không có ý gây khó khăn cho các tông đồ. Người tin tưởng – vào Cha trên trời và các tông đồ của mình. Người biết rằng họ đã sẵn sàng để trải nghiệm những cách mà Thiên Chúa sẽ ban cho họ tất cả sự khôn ngoan, sức mạnh và sự hỗ trợ thiết thực mà họ cần. Người biết rằng kinh nghiệm này sẽ giúp họ xây dựng sự tự tin vào bản thân và đào sâu niềm tin vào Thiên Chúa. Và đó chỉ là những gì đã xảy ra.

Hầu hết chúng ta có thể liên quan đến sự tổn thương mà các tông đồ cảm thấy. Có những lúc chúng ta cảm thấy không được trang bị để chia sẻ Phúc Âm với mọi người. Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cần kiên nhẫn hơn, cần nhiều năng lượng hơn, sức khỏe tốt hơn hoặc nhiều kỷ luật hơn. Nhưng giống như các tông đồ, chúng ta có thể tin cậy Chúa sẽ ban những gì chúng ta cần để thực hiện công việc tầm tay. Người chỉ chờ đợi chúng ta thực hiện bước đầu tiên đó!

Chúa Giêsu sai bạn đi làm gì hôm nay? Bạn hãy bắt đầu với những người gần bạn nhất. Hãy chăm sóc gia đình của bạn và trong lúc làm như thế, bạn hãy cho họ thấy tình yêu của Thiên Chúa. Hãy mang bình an vào trong nơi bạn làm việc bằng cách đề cao phẩm giá của các đồng nghiệp của bạn, đặc biệt là khi các cuộc trò chuyện rơi vào tình trạng ngồi lê đôi mách. Nhưng đừng dừng lại với cuộc sống “bình thường” mà thoải mái với bạn. Hãy để cho Chúa Thánh Thần mời gọi bạn tiến xa hơn một chút hôm nay, tới một nơi mà ở đó bạn cần sự trợ giúp của Chúa. Có lẽ điều đó có nghĩa là tham gia cùng với một số người bạn cầu nguyện trước một phòng khám phá thai, hoặc trao tặng một bữa ăn và tình bằng hữu cho một người hàng xóm đang phải chiến đấu với những vấn đề về tài chính. Có lẽ điều đó có nghĩa là kể một cách khẳng khái với một người bạn về cách thức Thiên Chúa giúp bạn vượt qua một tình huống khó khăn. Dù đó là gì, bạn hãy tiến bước và thực hiện bước đó.

Mỗi bước bạn thực hiện sẽ khiến bạn tự tin nhiều hơn. Nó sẽ làm cho bạn mạnh dạn hơn vào lần tới khi có cơ hội chia sẻ Phúc Âm cho những người khác.

Bước một bước ngày hôm nay và xem cách Thiên Chúa xuất hiện để giúp đỡ bạn!
“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con bước đi với niềm tín thác và tin tưởng vào Chúa!”

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.