Thơ: Chữ yêu

0

Chữ yêu sao quá giản đơn,
Thế mà học mãi chẳng sờn kiên tâm.
Chữ yêu dễ học khó làm,
Một đời vất vả chuyên chăm quên mình.
Yêu là phải biết hy sinh,
Ghi trong tâm khảm trọn tình dấn thân.
Yêu là sông phúc biển ân,
Yêu không tính những lần cho đi.
Yêu là chẳng quản ngại gì,
Yêu là nhân đức thực thi mỗi ngày.
Kẻ thù nếu có yêu ngay,
Làm hòa nghĩa cử đong đầy thứ tha.
Còn người xúc phạm đến ta,
Nhớ rằng huynh đệ cùng Cha trên trời.
Cho dù trẻ nhỏ bé thôi,
Gây nên phiền khổ ta thời quên đi.
Bé dù ngỗ nghịch nhiều khi,
Có thiên thần bé cùng đi song hành.
Thứ tha nhân đức tập nhanh,
Yêu người, yêu Chúa thực hành luôn luôn.

Maria Thu Hà (Thỉnh sinh)

Comments are closed.