Thơ: Cái rác, cái xà

0


Người mù dắt mù được sao?
Cả hai ắt sẽ lăn vào hố sâu.
Học trò có giỏi tới đâu!
Học khi hết chữ, còn lâu bằng Thầy.
Sao anh thấy rác ở đây?
Ở trong mắt bạn thế này hỡi anh?
Cái xà trong mắt của anh!
Chẳng để ý tới, lại đành làm ngơ!
Thế rời đi nói vu vơ,
Để tôi đi lấy rác dơ cho nào!
Trong khi mình chẳng ra sao!
Cái xà to tướng nhìn vào thấy ngay!
Sao người nhân đức chẳng hay?
Lấy ra khỏi mắt xà này đi thôi!
Ôi người đạo đức dở hơi!
Lấy xà khỏi mắt- rác thời lấy sau!

Nữ tu M. Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.