Thơ: Xé

0


“Đừng xé áo, hãy xé lòng” (Ge 2:13)

Chúa truyền lệnh bằng lời mời tha thiết
Hãy trở về và thống thiết ăn năn
Hòa nước mắt với những tiếng than van
Chúa nhân từ sẽ thứ tha tất cả

Quay trở về làm hòa với Thiên Chúa
Mùa Chay là cơ hội tốt vô ngần
Thời cứu độ và lúc Chúa thi ân (1)
Đừng tính toán, về mau, chớ trì hoãn!

Chúa kiên trì, xót thương và chậm giận
Đừng thất vọng dù tội lỗi quá nhiều
Tự xé nát lòng mình, chớ tự kiêu
Chúa sẽ yêu và phục hồi nhân vị

Con đã biết tội mình, lạy Thiên Chúa!
Xin thứ tha theo lượng cả khoan hồng
Ban cho con một tấm lòng trắng trong
Xin giúp con biến đổi và chung thủy (2)

Con khốn nạn nên vô cùng xấu hổ
Tội lỗi nhiều nên hoen ố tâm can
Ôi tả tơi rách nát áo đời con
Cúi xin Ngài ra tay khâu vá lại

TRẦM THIÊN THU
Lễ Tro – 2019

(1) 2 Cr 6:2b – “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ”.
(2) Tv 51:5 và 12 – “Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ”.

Comments are closed.