Thơ: Tình Thánh Thể

0

Lạy Chúa Giêsu, Nguồn Sống Thánh Thể
Xin cho con luôn biết đến với Ngài
Chân thành lãnh nhận Thánh Thể mỗi ngày
Để được Ngài ban dồi dào sự sống

Xin cho con khát khao và sốt sắng
Cảm nghiệm được Tình Chúa mãi bao la
Đã tự hiến, thương xót và thứ tha
Mặc dù con kiêu căng và ích kỷ

Xin cho con biết kín múc Tình Chúa
Và chân thành chia sẻ cho tha nhân
Con có gì cũng đều bởi hồng ân
Nhận miễn phí thì phải tặng miễn phí

TRẦM THIÊN THU
Sáng 19-6-2019

Comments are closed.