Thơ: Chén Đắng Cô Đơn

0

Chúa Giê-su ngày xưa đã bật khóc
Thương Gia-liêm vì sẽ bị tan hoang
Như cái chết của những người cứng lòng
Chúa khóc vì La-da-rô đã chết

Nơi Vườn Dầu có lẽ Ngài cũng khóc
Không vì sợ mà vì thương loài người
Chịu khổ đau đầy vị đắng cuộc đời
Sự cô đơn bao trùm cả thế giới

Không dịch nào sợ bằng dịch tội lỗi
Vẫn bao trùm toàn thế giới xưa nay
Chúa phải uống cả chén đắng, chén cay
Vì thương xót để cứu độ nhân loại

Về nhân tính, Chúa cũng thấy sợ hãi
Máu rỉ ra theo những giọt mồ hôi
Một mình Chúa lạc lõng giữa đơn côi
Nhưng Ngài vẫn trọn một niềm tín thác

Vì đại dịch, mọi người phải cô lập
Để cô độc cùng với Chúa Giê-su
Tuần Thánh này là cơ hội diệu kỳ
Để cảm nhận ý nghĩa của đau khổ

Thật nhiệm mầu triết lý của Thập Giá
Cùng Đức Mẹ theo Chúa tới Can-vê
Mẹ cũng khóc vì nhân loại chúng ta
Xin hiệp thông để cùng chết với Chúa

Dịch cô-vít khiến nhân loại đau khổ
Chúa biết rõ và Ngài đang khóc thương
Ngài chỉ mong nhân loại sống thật lòng
Ra khỏi mồ là Trời Mới, Đất Mới

TRẦM THIÊN THU
Chiều Lễ Lá, 05-04-2020

Comments are closed.