Thơ: Ngược Chiều

0

Cũng là một kiếp phàm nhân
Có em đi học, có em vào đời
Cũng là một kiếp con người
Kẻ khóc, người cười, giải thích làm sao?
Nhiệm mầu Ý Chúa cao siêu [*]
Cái may, cái rủi, nỗi sầu, niềm vui
Trẻ em nước Việt ngậm ngùi
Khó khăn, thiếu thốn, lạc loài tuổi thơ
Xin thương, lạy Chúa nhân từ
Giữ đơn sơ suốt bốn mùa tuổi xuân
Xin ban cho các trẻ em
Không lây nhiễm xấu, hồn nhiên đêm ngày

TRẦM THIÊN THU
Thượng tuần tháng 09-2020
[*] Ga 9:1-15 – “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.”

Comments are closed.

phone-icon