Lời cầu nguyện của người xưa với Chúa Giêsu

0

Các tác giả Tin Mừng đã ghi chép lại ở nhiều nơi rằng: có một lời cầu nguyện ngắn gọn, đơn giản và rất trọng tâm.

“Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô. Khi Người cùng với các môn đệ và một đám người rất đông ra khỏi thành, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Batimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Ðức Giêsu Nadarét đó, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Ðavít, xin thương xót tôi!’ Nhiều người quát bảo anh ta im đi, nhưng anh càng kêu lớn tiếng hơn: ‘Lạy Con vua Ðavít, xin thương xót tôi!’ Ðức Giêsu đứng lại và nói: ‘Gọi anh ta lại đây!’ Người ta gọi anh mù và bảo: ‘Cứ yên tâm! Hãy đứng dậy, Người gọi anh đó”. Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến với Ðức Giêsu. Ðức Giêsu nói với anh: ‘Anh muốn tôi làm gì cho anh?’ Anh mù đáp lại: ‘Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được!’ Ðức Giêsu bảo anh: ‘Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh’. Và ngay lập tức, anh ta nhìn thấy và đi theo Người trên đường Người đi” (Mc 10,46-51).

Anh mù Batimê đã không do dự để cầu xin sự cứu giúp của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, không giống như những người ăn xin khác vào thời của mình, anh đã không xin thức ăn hay tiền bạc nhưng anh xin một điều khó khăn hơn nhiều: anh muốn được nhìn thấy (Mc 10,47-48.51).

Cùng với lời kêu xin của mười người phong hủi: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi” (Lc 17,13) và người thu thuế đã nài xin: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13), tiếng kêu cứu khiêm tốn và kiên trì của anh mù Batimê: “Lạy ông Giêsu, con Vua Đa Vít, xin rủ lòng thương tôi!” tạo nên cốt lõi của lời cầu nguyện cổ xưa, được gọi là “Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu”.

Là một trong những di sản quý giá nhất của Kitô giáo Đông Phương, lời cầu nguyện này được diễn tả trong cuốn sách bằng tiếng Nga “Phương thức của một Người Hành Hương”. Cuốn sách kể về câu chuyện của một người muốn học cách để “cầu nguyện không ngừng” (1Tx 5,17). Trong những nỗ lực của mình, người này đã học được một lời cầu nguyện đơn giản mà anh ta có thể lặp đi lặp lại, ngay cả khi anh bắt đầu ngày sống của mình: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Người này khám phá ra rằng lời cầu nguyện đơn giản này là nền tảng cho toàn bộ một nền linh đạo (đời sống tâm linh toàn diện) và là cửa ngõ dẫn đến sự hoán cải và sự thánh thiện cho hàng ngàn người.

Dù bận rộn với gia đình, công việc và những bổn phận hằng ngày, lời cầu nguyện với Chúa Giêsu cũng có thể là một cứu cánh cho chúng ta. Hãy suy nghĩ về điều đó: bằng một vài từ đơn giản này, chúng ta đang thực hiện một sự tuyên xưng đức tin hoàn hảo, vì nó tóm tắt những điều cốt yếu về những gì chúng ta biết và tin vào Chúa. Khi chúng ta đọc lời cầu nguyện này với tất cả tâm hồn và tâm trí của mình, chúng ta đang thú nhận tội lỗi của chính mình, chúng ta đang kêu cầu lòng thương xót của Thiên Chúa và chúng ta đang mở lòng đón nhận sự can thiệp trực tiếp của Người vào cuộc sống của chúng ta.

Cuộc sống đôi khi rất tất bật. Có những ngày chỉ cần một thảm họa nhỏ là có thể cướp đi sự bình an của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta thực hành liên lỉ lời cầu nguyện nhỏ này trong tâm trí của mình, thì chúng ta cũng như biết bao nhiêu người khác, cũng sẽ cảm thấy Chúa Giêsu đang nâng đỡ và ban cho chúng ta niềm hy vọng và sự bình an của Người.

Theo the Word Among us – Prayer Resources
Nguồn: https://wau.org/resources/article/re_the_ancient_jesus_prayer/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.