Thơ: Đêm Linh Thiêng

0

Nhiệm mầu Đêm Thánh Giáng Sinh
Giê-su Con Chúa hóa thành phàm nhân
Để cùng chia sẻ vui buồn
Cứu nhân độ thế và ban an bình
Đất trời hòa nhịp ân tình
Đón Con Thiên Chúa uy linh giáng trần
Bóng đêm tội lỗi tối tăm
Bỗng như tuyết lạnh chảy tan hết liền
Thiện nhân được hưởng bình yên
Quỷ ma sợ hãi, khiếp run, rụng rời
Bởi vì Nguồn Sáng rạng ngời
Giê-su Thánh Tử Ngôi Lời giáng sinh
Phá tan bè lũ yêu tinh
Kẻ gian ác cũng khiếp kinh chạy dài
Linh thiêng Đêm Thánh tuyệt vời
Hồng ân cứu độ cho người thiện tâm

TRẦM THIÊN THU
Ngưỡng cửa Giáng Sinh – 2020

Comments are closed.