Thơ: Giêsu- cuộc đời cầu nguyện

0

Giêsu cầu nguyện luôn luôn
Qua mọi biến cố trên muôn nẻo đường
Khi chịu Phép Rửa nêu gương
Sứ mạng gieo rắc tình thương cho đời
Suốt đêm cầu nguyện không ngơi
Môn đệ chọn lấy để Lời vang xa
Khi các tông đồ bôn ba
Khi Ngài chữa bệnh người già, nghèo, đơn…
Trên núi biến hình ban ơn
Khi Ngài đối diện cô đơn vườn Dầu
Calve, thập giá nhiệm màu
Tình yêu ôm lấy nguyện cầu với Cha
Cầu nguyện nguồn sống bao la
Từng nhịp chân bước chan hòa thánh ân
Theo Chúa chỉ một điều cần
Tương quan, thưa chuyện, thiết thân với Ngài
Bắt đầu từ mỗi sớm mai
Buông mình tiến bước có Ngài chở che.

Nt. Maria Như Hiếu

Comments are closed.