Thơ: Thương Ca

0


Lang thang trên bãi biển đời
Nghe sóng ru hời từng nhịp thi ca
Rì rào như nhạc ngân nga
Lời tình da diết vang xa mọi thời
Mẹ ru từ thuở nằm nôi
Ca dao Nước Việt muôn đời khắc ghi
Thương quê hương mãi sầu bi
Biết đến bao giờ thực sự bình an?
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Xót thương dân Việt còn oan trái nhiều
Vết buồn hằn dấu rất sâu
Xin thương cứu chữa niềm đau kiếp người
Xuân về, Tết cũng đến rồi
Nhiều người vẫn thiếu nụ cười ngày Xuân
Cầu xin Đức Mẹ đoái nhìn
Cho người dân Việt mau tìm thấy vui
Xuân về mà Tết ngậm ngùi
Cầu xin Thánh Cả chuyển lời Việt nhân

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.