Thơ: Đá Mềm

0

[Niệm ý Ga 20:19-31]

Đá kia còn chảy mồ hôi
Lòng người cứng mấy thì rồi cũng tan
Minh nhiên sự thật rõ ràng
Tay rờ, mắt thấy, chứ không mơ hồ
Đúng là trên đỉnh Can-vê
Người ta giết Chúa, chẳng che giấu gì
Nhưng giờ mộ trống thế kia
Sao vẫn nghi ngờ mà chẳng chịu tin?
Tin không cần phải mắt nhìn
Nếu đòi chứng cớ, chẳng tìm thấy đâu
Gió kia thổi thấp hay cao
Chẳng ai thấy gió mà sao tin hoài?
Đá mòn vì nước chảy xuôi
Cứng tin rồi cũng đến hồi mềm ra

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon