“Tất cả họ được tràn đầy ơn Thánh Thần” – SN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, năm B

0

Suy niệm: Cv 2,1-11

“Tất cả” đó lớn như thế nào? Đúng vậy, Thánh Luca cho chúng ta biết rằng “khoảng một trăm hai ngươi người” đã ở cùng với nhau vào ngày mà các tông đồ chọn Matthia thay thế cho Giuđa (x. Cv 1,15). Điều đó thì rất có thể vì nhiều người trong số họ cũng đã tham dự cùng các tông đồ để cử hành ngày Lễ Ngũ Tuần của Người Do Thái.

Vì thế “tất cả” những người đã tụ họp hôm đó có lẽ bao gồm cả những người như Maria Mađalêna, cùng với một số phụ nữ khác, là những người đã đến mộ Chúa Giêsu vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Bạn cũng có thể tưởng tượng ông Simon Kyrênê cũng đang ở đó, cùng với các trai của ông, là Alêxanđê và Ruphô (x. Mc 15,21). Còn về vợ của Phêrô thì sao? Hoặc ông Giacaria hoặc Ladarô hay cô Mátta và Maria thì sao? Có lẽ Stêphanô và các phó tế tương lai khác cũng có ở đó, cùng với những người mà tên của họ không được nhắc tới trong lịch sử.

Bất cứ ai đã ở đó, Luca kể cho chúng ta rằng tất cả họ đều đã lãnh nhận cùng một ân huệ của Thánh Thần. Tất cả họ đều bắt đầu nói tiếng lạ. Và tất cả họ đề tìm thấy/được sự can đảm và mạnh dạn mới để nói “về những kỳ công của Thiên Chúa” (Cv 2,11).

Bạn biết điều sẽ đi đến đâu, đúng không? Thiên Chúa ban cho tất cả những ai cầu xin chính Thánh Thần Đấng đã đổ tràn đầy cho Phêrô và các tông đồ. Điều đó bao gồm cả bạn, gia đình bạn, các bạn hữu của bạn và thậm chí cả các kẻ thù của bạn. Thiên Chúa không giới hạn những phúc lành của Người cho một số ít người đã được tuyển chọn. Người muốn ban tràn đầy cho tất cả mọi người!

Hãy cố gắng điều gì đó khác biệt trong Thánh Lễ hôm nay. Cho dẫu bạn quy tụ cùng với các giáo dân vào trong nhà thờ của bạn hoặc đang tham dự qua online với những người khác, hãy tưởng tượng sẽ như thế nào nếu Thánh Thần ngự xuống trên tất cả các bạn trong suốt giờ phụng vụ. Điều đó sẽ như thế nào cho tất cả những người hiện diện – bao gồm cả – để cảm nghiệm Thánh Thần trong cùng một cách mà các môn đệ đã cảm nghiệm? Hoặc để được tràn đầy niềm vui đến nỗi bật thành lời ca ngợi Thiên Chúa? Hoặc để cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa cách sâu sắc, thân mật? Thực vậy, đừng chỉ tưởng tượng điều đó. Hãy cầu nguyện xin điều đó!

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và ban tràn đầy tâm hồn các tín hữu của Chúa!”

Theo the Word Among us
Nguồn:https://wau.org/meditations/2021/5/23/183467/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.