“Tất cả những gì Thiên Chúa đã phán, chúng tôi sẽ chú ý và thi hành” – SN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, năm B

0

Suy niệm: Xh 24,3-8

Khi ông Môsê vẩy máu các con vật đã được hiến tế lên bàn thờ và sau đó vẩy trên dân, ông đang ký kết một giao ước giữa họ và Thiên Chúa. Và giống như bất cứ sự thỏa thuận thiêng liêng nào, một cái gì đó bắt buộc có cả hai bên. Về phần mình, Thiên Chúa đã hứa chúc lành cho Ítraen và nhận họ là “sở hữu quý giá” của riêng mình (Xh 19,5). Về phần dân, họ hứa sẽ thờ phượng Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh của Người (Xh 24,7).

Nhiều thế kỷ sau, khi Chúa Giêsu đổ máu mình ra trên thập giá, Người đã thiết lập một giao ước mới với chúng ta (Mc 24,24). Về phần mình, Chúa Giêsu đã hứa thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi “một lần cho tất cả” (Dt 9,12). Người cũng tuôn đổ Thánh Thần của Người, Đấng sẽ viết luật của Người vào trong tâm hồn chúng ta hơn là trên những bia đá (x. Dt 8,10; Gr 31,31-34). Về phần chúng ta, Người yêu cầu chúng ta tuân theo các giới răn của Người, tìm kiếm sự tha thứ của Người khi chúng ta lầm đường lạc lối và phản chiếu tình yêu và lòng thương xót của Người cho những người xung quanh chúng ta.

Điều này có nghĩa là bạn không chỉ là một người lãnh nhận thụ động giao ước quý giá này; đúng hơn, bạn có một phần vai trò trong việc giữ gìn và duy trì giao ước này. Dĩ nhiên, Thiên Chúa không mong đợi bạn thực hiện điều đó một mình. Người đã ban cho bạn Thánh Thần của Người và tất cả những ơn bạn cần để trung thành với Người.

Hôm nay là ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Khi bạn lãnh nhận Chúa Giêsu lúc Hiệp Lễ hôm nay, hãy tận dụng lấy cơ hội để khẳng định cách tích cực giao ước mà Thiên Chúa đã kết ước với bạn. Giống như Người làm mới giao ước của Người với bạn mỗi lần bạn rước Thánh Thể, bạn có thể làm mới tình yêu và cam kết của bạn với Người. Hãy thưa với Người rằng bạn biết ơn Người biết chừng nào khi Người tự hạ mình xuống với bạn trong một khế ước tình yêu vô điều kiện và không thể thu hồi. Sau đó, hãy mở lòng bạn ra với ân sủng của Chúa và hãy để cho ân sủng ấy củng cố quyết tâm của bạn để yêu mến và phụng sự Người mọi ngày trong cả cuộc đời của bạn.

“Lạy Cha, con cám ơn Cha về giao ước tình yêu Cha đã tỏ cho con trong Bí tích Thánh Thể”

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/6/06/189231/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương 

Comments are closed.

phone-icon