Thánh Giuse – Một người Cha chấp nhận

0

Như chúng ta đã biết: Thánh Giuse được “báo mộng”, “Thức dậy, Ngài làm ngay”. Đó là đức vâng phục. Đi sâu vào đức vâng phục, chúng ta muốn nói đến sự “chấp nhận”. Có người làm vì “phải làm”, vừa làm vừa “hậm hực”. Còn Thánh Giuse: hoàn toàn có thái độ khác trong sự vâng lời, đó là: Ngài vui lòng đón nhận trong tư tưởng, dù khó hiểu; vì có Chúa ở với Ngài.

I. Phần Dẫn Ý

1. Chấp nhận ý Chúa, tôn trọng nhân phẩm

Thánh Giuse đã chấp nhận Đức Maria một cách vô điều kiện. Ngài tin vào lời sứ thần đã nói. “Sự cao thượng của tâm hồn Thánh Giuse là ở chỗ những gì ngài học được từ lề luật thì ngài đã sống theo tình bác ái. Ngày nay, trong thế giới của chúng ta, nơi mà bạo lực tinh thần, ngôn từ và thân xác đối với phụ nữ đã quá rõ ràng, thì Thánh Giuse trở thành hình ảnh của một người đàn ông biết tôn trọng và tinh tế. Mặc dù không hiểu rõ mọi chuyện, nhưng ngài vẫn quyết định bảo vệ danh thơm tiếng tốt, phẩm giá và cuộc sống của Mẹ Maria. Khi ngài còn do dự không biết nên làm gì, Thiên Chúa đã soi sáng để giúp ngài quyết định.

2.  Không chạy trốn nhưng còn biến đổi khó khăn

Trong cuộc sống, vẫn có những điều xảy ra mà chúng ta không hiểu được ý nghĩa. Phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là thất vọng và nổi loạn. Thánh Giuse đã gạt bỏ ý riêng của mình để chấp nhận các sự kiện xảy đến và, dù các sự kiện ấy xem ra gây hoang mang, ngài vẫn đón nhận, nhận trách nhiệm và biến chúng thành một phần lịch sử của chính mình. Nếu chúng ta không hòa hợp với lịch sử của chính mình, chúng ta sẽ không thể đi tiếp, vì chúng ta sẽ luôn là con tin cho những kỳ vọng và những thất vọng theo sau.

Con đường thiêng liêng mà Thánh Giuse vạch ra cho chúng ta không phải là con đường giải thích, mà là con đường chấp nhận. Chỉ khi nào biết chấp nhận và giao hoà như thế, chúng ta mới có thể bắt đầu nhìn thấy một lịch sử bao quát hơn, một ý nghĩa sâu sắc hơn. Dường như chúng ta nghe vọng lại câu trả lời thật sâu sắc của ông Gióp với người vợ, bà đã xúi giục ông phản kháng vì những điều ác mà ông phải gánh chịu: “Chúng ta nhận được điều tốt từ tay Thiên Chúa, sao chúng ta lại không nhận điều bất hạnh?” (G 2,10).

3. Chấp nhận trong hy vong và can đảm vì có Chúa

Chắc chắn Thánh Giuse không cam chịu một cách thụ động, nhưng chủ động một cách can đảm và vững vàng. Trong cuộc sống của chúng ta, việc chấp nhận và đón nhận có thể là một biểu hiện của ơn Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta sức mạnh cần thiết để chấp nhận cuộc sống như nó vốn thế, với tất cả những mâu thuẫn, nản lòng và thất vọng của nó.

Chúa Giêsu đến ở giữa chúng ta, đó là một ơn của Chúa Cha, giúp mỗi người chúng ta có thể hòa hợp với lịch sử cụ thể của đời mình, cả khi chúng ta không hiểu được hoàn toàn.

Cũng như Chúa đã nói với Thánh Giuse: “Hỡi Con vua Đavít, đừng sợ!” (Mt 1,20), dường như Ngài cũng nói với chúng ta: “Đừng sợ!” Chúng ta cần gạt bỏ mọi tức giận và thất vọng để đón nhận mọi thứ như chúng vốn thế, cả khi chúng không diễn ra như chúng ta mong muốn. Không phải là “đành chịu” mà đầy hy vọng và can đảm. Như thế, chúng ta sẽ mở ra với một ý nghĩa sâu sắc hơn. Cuộc sống của chúng ta sẽ được tái sinh một cách kỳ diệu, nếu chúng ta can đảm sống theo Phúc Âm. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu mọi thứ dường như đã tồi tệ hoặc có điều gì không sửa chữa được nữa. Chúa có thể làm cho hoa mọc lên từ đá. Ngay cả khi lòng chúng ta kết án chúng ta, “Thiên Chúa lớn hơn lòng chúng ta, và Ngài biết mọi sự” (1 Ga 3,20).
(Trích Tông Thư Patris Corde, Bản dịch của HĐGM – Việt Nam)

II. Phần Gợi Ý Suy Niệm

1. “Thánh Giuse chấp nhận Đức Maria một cách vô điều kiện… Trở thành người đàn ông biết tôn trọng và tinh tế… quyết định bảo vệ danh thơm tiếng tốt… của Đức Maria”. Giá trị luân lý cao nhất của triết gia Kant là sự kính trọng. Người đời thường “thượng đội hạ đạp”. Chính sự kính trọng người khác giúp ta sống tốt, công bằng và bác ái. Hãy tôn trọng người khác với những điểm tốt của họ, điều xấu hãy quên đi thì tương giao sẽ tốt đẹp.

2. “Ngài vẫn đón nhận, nhận trách nhiệm và biến chúng thành một phần lịch sử của chính mình”. Chỉ khi chấp nhận cách can đảm, bình tĩnh những khác ý đến với mình, ta sẽ cảm thông và nảy sinh những sáng kiến để thoát ra khỏi khó khăn. Đó chính là nguyên tắc “thách đố và cơ hội”. “Hãy thắp lên một đóm lửa chứ đừng ngồi nguyền rủa bóng tối”. Can đảm chấp nhận là tiền đề “lấy hoa thơm lấn dần cỏ dại”. Bạn hãy bắt đầu đi!

3. “Việc chấp nhận và đón nhận (khác cam chịu) có thể là một biểu hiện của sức mạnh Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta sức mạnh cần thiết để chấp nhận cuộc sống…” Đúng vậy: “Lực bất tòng tâm! Với Chúa không gì là không thể” (Lc 1,37). Có Chúa, chúng ta sẽ vững mạnh như Giuse, Đấng đã được nghe: “Hỡi con vua Đavit, đừng sợ” (Mt 1,20). Bạn đã thực sự nghĩ, nói, hành động như Thánh Giuse với ơn của Chúa chưa?

III. Quyết Tâm

Lm. Giuse Trần Đình Thụy

Comments are closed.

phone-icon