Thơ: Cho Không, Biếu Không

0


[Niệm ý Mt 12:46-50 ≈ Mc 3:31-35; Lc 8:19-21]

Thánh Kinh – Lời Chúa ban truyền
Người khôn suy gẫm và luôn tuân hành
Khuôn vàng thước ngọc Thánh Kinh
Chỉ cho biết cách sửa mình ngày đêm
Mọi người – huynh đệ, anh em
Thi hành ý Chúa, ân cần yêu thương
Chung tay bảo vệ cộng đồng
Sẻ chia bác ái, hiệp thông nguyện cầu
Gia đình thế giới năm châu
Gia đình Giáo Hội tin yêu, đại đồng
Mọi điều được Chúa cho không
Nhận sao, cho vậy, thật lòng với nhau
Nhất là trong lúc khổ đau
Nhiệm vụ hàng đầu là phải sẻ chia
Không hề phân biệt điều gì
Đó là tuân lệnh Chúa Giê-su truyền
Hiện nay dịch bệnh lan tràn
Là lúc rất cần chứng tỏ yêu thương
Gia đình Việt – mái nhà chung
Đừng kỳ thị, chớ phân vùng miền chi
Lệnh truyền của Chúa Giê-su
Yêu thương cụ thể ai kia đói lòng
Tình cho không, thuốc biếu không
Chứ đừng trục lợi, chất chồng khổ thêm

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon