Thơ: Mở Khóa Cuộc Đời – Niệm ý Chúa Nhật XXIII TN, năm B

0

MỞ KHÓA CUỘC ĐỜI.jpg

MỞ KHÓA CUỘC ĐỜI
[Niệm ý Mc 7:31-37]

Có người điếc và ngọng
Đến với Đức Giê-su
Ngài chạnh lòng thương xót
Nên đặt tay chữa cho

Lỗ tai anh bị điếc
Thế nên không thể nghe
Chúa lấy tay chạm nhẹ
Tai nghe rõ diệu kỳ

Có miệng mà ú ớ
Thật là khổ quá chừng
Với Chúa chẳng hề khó
Cho miệng lưỡi bình thường

Chỉ một lời Chúa nói:
“Ép-pha-tha, mở ra!”
Mọi khóa đều được mở
Tai, lưỡi được tự do
Mọi người đều kinh ngạc

Chúa làm gì cũng hay
Kẻ điếc bỗng nghe được
Kẻ câm nói được ngay

Đời bị khóa, sợ nhất
Con tim chẳng mở ra
Ngay giữa thời mắc dịch
Mà vẫn tham-sân-si

Xin Chúa mở đầu óc
Và mở cả con tim
Để không còn ích kỷ
Chia sẻ với tha nhân

Trầm Thiên Thu  

Comments are closed.