Thơ: Sinh Nhật Hồng Ân

0


Kính mừng sinh nhật Mẹ Yêu
Phúc đức dạt dào từ thuở sinh ra
Nữ nhi khiêm hạ, đơn sơ
Trọn niềm tín thác ý Cha trên trời
Mẹ như Vầng Nguyệt sáng ngời
Cho phàm nhân khỏi lạc loài trần gian
Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn
Được Chúa chọn làm Mẹ Chúa Giê-su
Cầu xin Đức Mẹ chở che
Cho đoàn con thoát hiểm nguy giữa đời
Vì cơn dịch bệnh khắp nơi
Bao người chẳng thấy niềm vui tháng ngày
Gia đình phải chịu đắng cay
Nỗi khổ đọa đày, xã hội hoang vu
Cầu xin Đức Mẹ nhân từ
Cho nhân loại được thoát qua nạn này

Trầm Thiên Thu

Comments are closed.