Do not love the world – Suy niệm song ngữ theo The WAU ngày 30.12.2021

0

Chuyển ngữ: Sr. Lê Thị Phương Nhu
Theo the Word Among us

Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/12/30

Anh em đừng yêu thế gian (1 Ga 2, 15)

Thật tò mò làm sao, trong mùa Giáng sinh, chúng ta đọc qua bức thư đầu tiên của Thánh Gioan! Nó gây tò mò vì nó không được kết nối trực tiếp với những hình ảnh và câu chuyện về sự ra đời của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, càng suy ngẫm về nó, chúng ta càng có thể nhận ra nhiều mối liên hệ. Bức thư này là bài giảng cho những Tín hữu đầu tiên về cuộc sống “sau khi Đức Kitô” sẽ như thế nào. Thánh Gioan dường như nói rằng bây giờ Chúa đã được sinh ra giữa chúng ta, mỗi người chúng ta đều phải đối mặt với một quyết định cá nhân, một sự lựa chọn cơ bản giữa ánh sáng và bóng tối. Chúng ta sẽ lựa chọn cái nào?

Thiên Chúa mời chúng ta vào ánh sáng của Người, nhưng chúng ta phải chấp nhận lời mời đó. Chúng ta phải lựa chọn giữa việc chấp nhận món quà ánh sáng và sự sống này từ Thiên Chúa hay chúng ta lựa chọn tiếp tục sống trong bóng tối bằng cách yêu thế gian (1Ga 2:15). Thánh Gioan không ngụ ý rằng, chúng ta không nên yêu thế giới tự nhiên, đã được Thiên Chúa tạo dựng. Thay vào đó, thánh Gioan kêu gọi chúng ta không nên yêu sự thống trị của kẻ ác, kẻ chống lại các giá trị của Thiên Chúa về tình yêu thương, sự phục vụ và lòng thương xót. Thánh nhân còn khuyến khích chúng ta đừng yêu thích sự hài lòng lấp lánh và thoáng qua của tiền bạc, thú vui và quyền lực. Thay vào đó, ngài ấy nói với chúng ta rằng hãy yêu đường lối của Thiên Chúa và của Chúa Giê-su, Đấng đã sử dụng quyền năng của mình để trở thành một bé thơ yếu đuối và sau đó là Người đã hy sinh mạng sống của mình trên Thập Tự Giá để cứu chúng ta.

Thánh Gioan nhắc nhở chúng ta rằng nếu chúng ta muốn yêu thế gian ít hơn và yêu Chúa nhiều hơn mỗi ngày, trái tim của chúng ta cần phải thay đổi. Nhưng thật khó để chúng ta từ bỏ lối suy nghĩ và hành động ích kỷ. Thật khó để chúng ta thay đổi những hành vi nghiêng chiều theo các giá trị của thế gian. Dầu vậy, Chúa luôn ban cho chúng ta ân sủng để bước vào ánh sáng của Người. Người luôn ban cho chúng ta ân sủng để bắt đầu thực hiện những hành động nhỏ nhưng cụ thể của tình yêu đối với Người và với dân của Người.

Trong thời điểm này, khi những tình cảm đẹp đẽ của Giáng sinh — thánh lễ vào ban đêm, những bài Giáng Sinh, những lời chúc bình an — vẫn còn âm vang, hãy dành chút thời gian tĩnh lặng đọc  bức thư này. Hãy để những tâm tình của Thánh Gioan giúp bạn suy ngẫm về sự ra đời của Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa. Hãy để Chúa Thánh Thần thúc đẩy bạn chọn ánh sáng, để yêu thương Đấng đã sai Con Ngài đến và đã cho bạn thành con cái của Ngài. Vậy hãy tán tụng và vinh danh Thiên Chúa vì Người đã đến ngự giữa chúng ta!

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tán tụng Người, vì Người đã chiếu ánh sáng của Người vào bóng tối của thế gian!”

* * *

Do not love the world. (1 John 2:15)

How curious that, during the season of Christmas, we read through the first letter of John! It’s curious because it is not directly connected with the images and story of Jesus’ birth. Yet the more we ponder it, the more we can recognize the connections. This letter is a sort of sermon to the earliest Christians about what life “after Christ” should look like. Now that God has been born among us, John seems to say, each of us faces a personal decision, a fundamental choice between light and darkness. Which will we love?

God invites us into his light, but we must accept the invitation. We must choose between accepting this gift of light and life from God and continuing to live in the dark by loving the world (1 John 2:15). John doesn’t mean that we should not love God’s natural, created world. Rather, he urges us not to love the dominion of the evil one, which opposes God’s values of love, service, and mercy. He exhorts us not to love the glitter and fleeting satisfaction of money, pleasure, and power. Instead, he tells us to love God’s ways and Jesus, the One who used his power to become a helpless baby and then who laid down his life on the cross to save us.

John reminds us that if we want to love the world less and love God more each day, our hearts need to change. It can be hard to let go of selfish ways of thinking and acting. It can be hard to change behaviors that reflect the values of the world. But God always gives us the grace to step into his light. He always gives us the grace to begin to make small but concrete acts of love for him and his people.

In this moment, when the beautiful sentiments of Christmas—the Mass at night, the carols, the peaceful crèche—are still fresh, spend some quiet time with this letter. Let John’s words help you ponder the birth of Jesus, Son of God. Let the Spirit move you to choose the light, to love the One who sent his Son to make you his own son or daughter. Then give glory to God for coming to dwell among us!

“All praise to you, Jesus, for shining your light in the darkness of the world!”

Comments are closed.

phone-icon