Giải đáp Phụng vụ: Phải dự lễ nào?

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Có hai thắc mắc liên quan đến Phụng vụ về Mùa Giáng Sinh 2021:

1. Thứ Sáu 24, thứ bảy 25, Chúa nhật 26, ta phải đi mấy lễ ở nhà thờ?

ĐÁP: Ta phải đi hai lễ buộc :
1/ Dịp lễ Giáng sinh: dự lễ chiều-tối 24, hoặc trong ngày 25, hoặc chiều ngày 25.
2/ Chúa nhật 26, lễ Thánh Gia Thất: dự lễ tối thứ bảy 25, hoặc trong ngày Chúa nhật 26.
GIẢI THÍCH: Theo bậc ưu tiên, lễ Giáng Sinh quan trọng hơn lễ Chúa nhật Mùa Giáng Sinh (ở đây, lễ Thánh Gia Thất). Vì thế, chiều thứ bảy 25,Giáo Hội vẫn ưu tiên cử hành lễ Giáng Sinh. Tuy vậy, những ai dự lễ Giáng Sinh chiều 25 được coi là đã dự Thánh lễ Chúa nhật (lễ Thánh Gia Thất) (theo Bộ Giáo Luật số 1248).

2. Lễ Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời (thứ bảy 1/1) và lễ Hiển Linh (2/1), ta cử hành Phụng Vụ Giờ Kinh như thế nào?

ĐÁP: Chiều 31/12, ta đọc Kinh Chiều I, lễ Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Chiều 1/1, ta đọc Kinh Chiều I của lễ Hiển Linh.
GIẢI THÍCH: Theo bậc ưu tiên, lễ Hiển Linh quan trọng hơn lễ thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời.

Comments are closed.

phone-icon