Give comfort to my people – Suy niệm song ngữ theo WAU ngày 7.12.2021

0

Bro. Paul Thanh Vu, SDD – chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, November 2021

Hãy an ủi dân Ta (Is 40, 1)

Trong thế giới cổ xưa, những người ngoại giáo đã tìm đến các vị thần của họ để được giúp đỡ và giải quyết các vấn đề của họ. Nhưng mối quan hệ này thực chất là một hợp đồng với các vị thần, một nỗ lực tuyệt vọng để “mua” sự trợ giúp của thần thánh. Khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, có nghĩa là các vị thần đã vui vẻ; nếu không, họ đã tức giận. Ngay cả trong thời kỳ thuận lợi, những người ngoại đạo không bao giờ có thể nói rằng các vị thần của họ yêu thương họ, chỉ là họ đã đạt được một món hời thành công – điều mà có thể không lâu dài.

Bài đọc một hôm nay cho chúng ta một bức tranh hoàn toàn khác về Thiên Chúa. Cho rằng Israel đã bị Babylon đánh bại hoàn toàn và đền thờ của họ bị phá hủy, những lời của ngôn sứ Isaia hẳn có vẻ ngu ngốc. Bất kỳ dân ngoại nào cũng sẽ nhìn vào tình hình của Israel và kết luận rằng Thiên Chúa của họ hoặc là bất lực hoặc không đủ quan tâm để giúp đỡ họ. Nhưng Israel lại tin tưởng khác. Vào lúc tệ hại nhất, họ đã nghe Thiên Chúa phán: “Hãy yên ủi dân ta” (Is 40, 1). Thiên Chúa không giống như các vị thần ngoại giáo. Ngài giữ giao ước của mình cho dù điều gì xảy ra đi nữa và hứa sẽ đưa dân tộc của mình trở về quê nhà.

Ngôn sứ Isaia không chỉ công bố sự kết thúc của cuộc lưu đày mà còn hứa hẹn về một niềm hy vọng sâu sắc hơn nữa. Những lời của ông sẽ được ứng nghiệm cuối cùng trong sự ra đời của Chúa Giêsu: “Chúa là Thiên Chúa quyền năng đây” (Is 40, 10). Thiên Chúa không chỉ yêu thương dân tộc của Ngài, mà thay vì buộc họ phải thỏa thuận với Ngài, Ngài hứa với họ sẽ ban phát nhiều hơn những gì họ có thể đáp lại. Nơi Chúa Giêsu, họ nhận được sự an ủi của Ngài, những lời thương xót của Ngài và sự cứu rỗi đời đời.

Chúa muốn nói cùng một thông điệp yêu thương và an ủi này cho chúng ta ngày nay. Qua Chúa Giêsu, Người đã tự ràng buộc mình với chúng ta trong một giao ước không thể phá vỡ. Chúng ta không cần phải “mua” tình yêu của Ngài bằng những việc làm tốt như những người ngoại đạo xưa đã làm. Khi mọi thứ diễn ra không như ý, chúng ta không phải lo sợ thêm rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi chúng ta bằng cách nào đó. Không! Ở thời điểm tệ hại nhất của chúng ta, Thiên Chúa nhìn chúng ta với tình yêu và nói: “Hãy an ủi con trai con gái Ta”.

Hôm nay, trong lời cầu nguyện, hãy cố gắng trò chuyện không cần mặc cả với Thiên Chúa. Hãy chấp nhận tình yêu của Ngài. Hãy chào đón lòng thương xót của Ngài. Hãy để Ngài cho bạn ăn và bồng bế bạn một cách dịu dàng trong vòng tay của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Chúa! Cám ơn Chúa vì sự an ủi và lòng thương xót của Chúa!

***

DAILY MEDITATION: ISAIAH 40:1-11

Give comfort to my people. (Isaiah 40:1)

In the ancient world, pagans turned to their gods for help and solutions to their problems. But this relationship was essentially a contract with the gods, a desperate attempt to “buy” divine assistance. When things went well, it meant the gods were happy; if not, they were angry. Even in good times, pagans could never say that their gods loved them, only that they had struck a successful bargain—which might not last.

Today’s first reading gives us an entirely different picture of God. Given that Israel was utterly defeated by Babylon and their temple destroyed, Isaiah’s words must have seemed foolish. Any Gentile would have looked at Israel’s situation and concluded that their God was either powerless or didn’t care enough to help them. But Israel believed otherwise. At their lowest point, they heard God say, “Give comfort to my people” (Isaiah 40:1). God is not like the pagan gods. He keeps his covenant no matter what and promises to bring his people home.

Isaiah not only proclaimed the end of the exile but the promise of an even deeper hope as well. His words would find their ultimate fulfillment in the birth of Jesus: “Here comes with power the Lord God” (Isaiah 40:10). Not only does God love his people, but instead of forcing them to bargain with him, he promises them infinitely more than they can ever pay in return. In Jesus, they receive his comfort, his words of mercy, and eternal salvation.

God wants to speak this same message of love and comfort to us today. Through Jesus, he has bound himself to us in an unbreakable covenant. We don’t have to “buy” his love with good deeds as the pagans of old did. When things go wrong, we don’t have to take on the added fear that God has somehow abandoned us. No! At our lowest point, God looks at us with love and says, “Give comfort to my son, to my daughter.”

Today in prayer, try to have a bargain-free conversation with God. Accept his love. Welcome his mercy. Let him feed you and carry you tenderly in his arms.

“Jesus, I trust in you! Thank you for your comfort and mercy!”

Comments are closed.

phone-icon