How goodly are your tents, O Jacob! – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 13.12.2021

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – November, 2021

Hỡi Giacóp, lều bạt của ngươi đẹp biết mấy (Ds 24, 5)

Lều trại công bằng ư? Những khu vườn tươi tốt ư? Cây tuyết tùng cao vút ư? Được nuôi dưỡng như dòng nước chảy ư? Thật là sự mô tả đáng cười nhất! Thật dễ dàng để đọc lời tiên tri của Balaam như những lời an ủi hy vọng và bỏ lỡ sự phân cách kết nối hài hước trong phân đoạn này. Vào thời điểm Balaam nói ra những lời này, dân Israel không hơn gì một nhóm du mục rách rưới và những người nô lệ xa xưa lang thang trong sa mạc.

Nhưng Balaam không nhìn dân Israel xem họ là ai vào lúc đó. Ông nhìn họ như những người họ sẽ trở thành. Và đó là lý do tại sao đây là một đoạn văn đầy hy vọng như vậy. Đây là cách Thiên Chúa luôn nhìn chúng ta. Ngài không nhìn thấy tội lỗi; Ngài thấy Máu Con của Ngài thanh tẩy chúng ta. Ngài không nhìn thấy điểm yếu và thất bại; Ngài nhìn thấy con cái mình được mặc lấy sức mạnh và phẩm giá của Đức Kitô. Khi từ trên trời nhìn xuống, Ngài thấy chúng ta tinh khiết không tì vết và tràn đầy Thánh Thần của Ngài.

Trong đó có cả bạn!

Thiên Chúa luôn nhìn thấy bạn trong ánh sáng của kế hoạch và ý định hoàn hảo của Ngài cho cuộc đời bạn. Vì vậy, tầm nhìn của chúng ta thường bị tập trung vào những khía cạnh không rõ ràng về việc chúng ta là ai hoặc chúng ta đã làm gì. Nhưng chúng ta không cần phải sa lầy vào những vấn đề, tội lỗi và khó khăn. Chúng ta sẽ luôn luôn tốt lành hơn tất cả những rắc rối của chúng ta. Tại sao? Bởi vì chúng ta sẽ luôn là những đứa con đáng trân trọng của một Thiên Chúa hết lòng yêu thương.

Sự thật chủ yếu này có thể giải thoát chúng ta khỏi lo lắng. Nó có thể cho chúng ta sức mạnh để tận hưởng những món quà và tài năng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Và nó có thể khiến chúng ta mong đợi với sự háo hức chờ đợi đối với mọi thứ mà Ngài vẫn có sẵn trong kho lẫm dành cho chúng ta.

Vậy bạn có thể làm gì ngay hôm nay để đáp lại sự thật đáng kinh ngạc này? Bạn có thể ngợi khen Thiên Chúa rằng Ngài đã nhận bạn làm con cái của Ngài. Bạn rất quý giá trong cái nhìn của Ngài, được lựa chọn và yêu quý từ trước khi thời gian bắt đầu. Bạn là thành viên trong gia đình của Thiên Chúa và bạn có phẩm giá và danh dự cao cả. Không gì có thể cướp đi vị trí của bạn trong gia đình Thiên Chúa; không gì có thể thuyết phục Ngài từ chối bạn hoặc bỏ rơi bạn. Vì vậy, hôm nay hãy ngạc nhiên về con người của bạn – và con người mà bạn được định sẵn để trở thành!

Lạy Cha, con kính sợ và ngợi khen Cha về quyền năng và tình yêu thương không gì sánh được.

***

DAILY MEDITATION: NUMBERS 24:2-7, 15-17

How goodly are your tents, O Jacob! (Numbers 24:5)

Fair tents? Lush gardens? Tall cedars? Nourished as by flowing waters? A laughable description at best! It’s easy to read Balaam’s prophecy as comforting words of hope and miss out on the humorous disconnect in this passage. At the time when Balaam uttered these words, the Israelites were not much more than a ragged band of nomads and former slaves wandering in the desert.

But Balaam wasn’t looking at the Israelites for who they were at that moment. He saw them as who they would become. And that’s why this is such a hope-filled passage. This is the way God always looks at us. He doesn’t see sins; he sees the blood of his Son washing us clean. He doesn’t see weaknesses and failures; he sees his children clothed in the strength and dignity of Christ. As he looks down from heaven, he sees us spotlessly pure and filled with his Spirit.

That includes you!

God always sees you in light of his perfect plan and intentions for your life. So often, our sight is fixed on the ragged edges of who we are or what we’ve done. But we don’t have to mire ourselves in problems, sins, and difficulties. We will always be far more than the sum of all our troubles. Why? Because we will always be treasured children of an all-loving God.

This central truth can set us free from anxiety. It can empower us to enjoy the gifts and talents God has given us. And it can move us to look forward with eager anticipation toward everything that he still has in store for us.

So what can you do today to respond to this amazing truth? You can praise God that he has adopted you as his son or daughter. You are precious in his sight, chosen and beloved from before time began. You are a member of God’s own family, and you have great dignity and honor. Nothing can rob you of your place in God’s house; nothing can convince him to disown you or abandon you. So marvel today in who you are—and in who you are destined to become!

“Father, I stand in awe and praise you for your power and incomparable love”.

Comments are closed.

phone-icon