The dawn from on high shall break upon us – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 24.12.2021

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – December, 2021

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta (Lc 1, 78)

Giacaria biết mình đang đứng trên đỉnh cao của kỷ nguyên mới. Sự chờ đợi sự cứu chuộc kéo dài hàng thế kỷ của Israel sắp kết thúc, và con trai của Giacaria đã được chọn để thông báo về sự rạng rỡ của ngày mới này. Tâm hồn ông chắc hẳn đã dâng trào niềm tự hào và biết ơn biết bao khi ôm đứa con trai mới sinh của mình!

Ngày nay chúng ta cũng đang đứng trên đỉnh của một kỷ nguyên mới. Ngày mai “Vầng Đông từ chốn cao vời viếng thăm chúng ta” khi chúng ta mừng Chúa Giêsu đến ở với chúng ta (Lc 1, 78). Triều đại của tội lỗi sẽ bị phá vỡ bởi đời sống vâng phục hoàn hảo của Ngài. Sự chết sẽ mất đi sự nhức nhối khi Ngài tiết lộ cho chúng ta ý nghĩa của sự phục sinh của Ngài. Sự chia rẽ sẽ giảm xuống khi Ngài dạy chúng ta phải tha thứ như Ngài đã tha thứ cho chúng ta. Và sự bất công sẽ nhường chỗ cho luật yêu thương và Tin mừng bình an của Ngài.

Tất nhiên, ngay cả khi nhìn lướt qua một tờ báo cũng sẽ cho bạn biết rằng điều này chưa xảy ra, mặc dù sự ra đời của Chúa Giêsu. Tội lỗi, cái chết, sự chia rẽ và bất công tiếp tục ám ảnh loài người, ngay cả khi chúng ám ảnh những nơi trong tâm hồn chúng ta mà chúng ta luôn giấu kín. Giống như Giacaria, chúng ta vẫn đang mong chờ ngày được cứu chuộc hoàn toàn, “ngày mai” thực sự khi Chúa Giêsu cuối cùng trở lại trong vinh quang. Cho đến lúc đó, chúng ta vẫn ở trong không gian xen kẽ này khi đã nếm trải sự cứu rỗi của Ngài nhưng chưa trải nghiệm nó một cách trọn vẹn.

Giáng sinh là một thời gian của niềm vui. Đây là thời điểm để vui mừng việc Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta. Nhưng khi bạn chuẩn bị cử hành, hãy nhớ rằng sự đến của Chúa Giêsu cũng là một lời mời. Đó là lời mời tham gia cùng Ngài trong công việc chuẩn bị cho thế giới để Ngài trở lại trong vinh quang và chiến thắng cuối cùng của Ngài trước tất cả tội ác. Đó là một lời mời để nói không với tội lỗi và vâng với ân sủng của Ngài. Đó cũng là lời mời chia sẻ Tin mừng về sự xuất hiện của Ngài với những người xung quanh bạn để họ cũng có thể vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài.

Và vì vậy, chúng ta chờ đợi, giống như Giacaria đã làm, cho “Vầng Đông từ chốn cao vời” viếng thăm chúng ta và toàn thế giới. Và khi chúng ta chờ đợi, chúng ta trông đợi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng sẽ giải thoát chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã đến để phá vỡ sức mạnh của tội lỗi và sự chết. Xin lấp đầy lòng con với sự kỳ vọng lớn lao về ngày mà chiến thắng của Chúa sẽ được bày tỏ hoàn toàn.

***

DAILY MEDITATION: LUKE 1:67-79

The dawn from on high shall break upon us. (Luke 1:78)

Zechariah knew he was standing on the cusp of a new era. Israel’s centuries-long wait for redemption was coming to an end, and Zechariah’s own son had been chosen to announce the dawning of this new day. How his heart must have swelled with pride and gratitude as he held his newborn son!

Today we too stand on the cusp of a new era. Tomorrow “the dawn from on high shall break upon us” as we celebrate Jesus’ coming to live with us (Luke 1:78). The reign of sin will be broken by his life of perfect obedience. Death will lose its sting as he reveals to us the meaning of his resurrection. Divisions will fall as he teaches us to forgive as he has forgiven us. And injustice will give way to his law of love and his gospel of peace.

Of course, even a quick glance at a newspaper will tell you that none of this has happened yet, despite Jesus’ birth. Sin, death, division, and injustice continue to haunt the human race, even as they haunt those places in our hearts that we keep hidden. Like Zechariah, we are still looking forward to the day of our full redemption, the real “tomorrow” when Jesus finally returns in glory. Until then, we remain in this in-between space of having already tasted his salvation but not yet experiencing it in fullness.

Christmas is a time of rejoicing. It’s a time to celebrate Jesus’ coming to set us free. But as you prepare to celebrate, remember that Jesus’ coming is an invitation as well. It’s an invitation to join him in the work of preparing the world for his return in glory and his final victory over all evil. It’s an invitation to say no to sin and yes to his grace. It’s also an invitation to share the good news of his coming with the people around you so that they too can rejoice in his salvation.

And so we wait, just as Zechariah did, for the “dawn from on high” to break upon us and upon the whole world. And as we wait, we watch for Jesus, the Son of God who will set us free.

“Jesus, thank you for coming to break the power of sin and death. Fill me with great expectation for the day when your victory will be fully revealed.”

Comments are closed.

phone-icon