Open to me the gates of justice – SN theo The WAU, Thứ Bảy tuần Bát nhật Phục Sinh (23.4.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – April 2022

Saturday April 23th 2022

Meditation: Psalm 118, 1. 14-21

“Open to me the gates of justice”. (Psalm 118:19)

Thousands of years ago, faithful Jews would sing this verse as they passed 

Thousands of years ago, faithful Jews would sing this verse as they passed through the gates to the holy city of Jerusalem. Now, thousands of years later, we can be confident that Jesus’ resurrection has opened the gates of justice to us. So in this great season of Easter, let’s go through those gates with thanksgiving. Let’s thank Jesus, who died and rose for us. Let’s praise him for making it possible for us to come into his presence and have fellowship with him:

“Thank you, Jesus, that you have risen from the dead! All my faith flows from your resurrection, for ‘if Christ has not been raised, then empty is . . . [my]faith’ (1 Corinthians 15:14). But you have been raised, and my faith is not empty! Thank you that you are always trustworthy, always sustaining me. Thank you for your mercy that overcame death and goes on forever. Thank you that the evil one didn’t block your mercy, that the sins of mankind didn’t nullify it, and that my worst day doesn’t cancel it out. Thank you, Lord, that even when I don’t perceive it, your mercy endures forever.

“Thank you, Lord, for giving me strength and courage. Peter and John boldly declared that you had risen from the dead—not because they were naturally confident, but because you filled them with your power. Thank you that you will help me to share my faith when opportunities arise. Thank you for giving me the grace to love, to serve, and to persevere (though I may do it imperfectly). Even when I don’t feel strong or brave, you are at my side, offering me your strength.

“Thank you, Lord, for welcoming me into your presence. Here with you, I find the grace to know and love and serve you more each day. Help me to recall your goodness and the many blessings for which I can thank you. Stir up gratitude in my heart, Lord. And may my thanksgiving produce the joy, faithfulness, and willingness to speak up, like Peter and John, about what I have seen and heard.”

“I give you thanks, Lord, for you are my Savior. You have done great things for me.”

Thứ Bảy tuần Bát nhật Phục Sinh
ngày 23.4.2022

Suy niệm: Tv 118, 1. 14-21

“Cửa công chính hãy mở cho tôi vào” (Tv 118,19)

Hàng ngàn năm trước, những người Do Thái trung thành sẽ hát câu này khi họ đi qua cổng vào thành thánh Giêrusalem. Giờ đây, hàng ngàn năm sau, chúng ta có thể tin tưởng rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu đã mở ra cánh cổng công chính cho chúng ta. Vì vậy, trong mùa trọng đại của Lễ Phục sinh này, chúng ta hãy đi qua những cánh cổng đó với lời tạ ơn. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Hãy ngợi khen Ngài vì đã giúp chúng ta có thể đến với Ngài và có mối tương giao với Ngài:

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ vì Chúa đã sống lại từ cõi chết! Tất cả đức tin của con đều tuôn chảy từ sự sống lại của Chúa, vì ‘nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì đức tin của con trở nên vô ích’ (1Cor 15,14). Nhưng Chúa đã sống lại, và niềm tin của con không hề trống rỗng! Cảm ơn Chúa vì Chúa luôn đáng tin cậy, luôn nâng đỡ con. Cảm ơn vì lòng thương xót của Chúa đã vượt qua cái chết và tiếp tục mãi mãi. Cảm ơn vì sự dữ đã không cản trở lòng thương xót của Chúa, rằng tội lỗi của nhân loại đã không vô hiệu hóa nó, và rằng ngày tồi tệ nhất của con đã không hủy bỏ nó. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa ngay cả khi con không nhận thức nó, lòng thương xót của Chúa vẫn tồn tại mãi mãi.

Cảm ơn Chúa, đã ban cho con sức mạnh và lòng can đảm. Phêrô và Gioan đã mạnh dạn tuyên bố rằng Chúa đã sống lại từ cõi chết -không phải vì họ tự tin bẩm sinh, mà vì Chúa đã đổ đầy quyền năng cho họ. Cảm ơn Chúa đã giúp con chia sẻ đức tin của con khi có cơ hội. Cảm ơn Chúa đã cho con ân sủng để yêu thương, phục vụ và kiên trì (mặc dù con có thể làm điều đó không hoàn hảo). Ngay cả khi con không cảm thấy mạnh mẽ hay dũng cảm, Chúa vẫn ở bên cạnh con, ban cho con sức mạnh của Chúa.

Cảm ơn Chúa, đã chào đón con đến với sự hiện diện của Chúa. Ở đây với Chúa, con tìm thấy ân sủng để biết yêu thương và phục vụ Chúa nhiều hơn mỗi ngày. Xin giúp con nhớ lại lòng tốt của Chúa và nhiều phước lành mà con có thể cảm tạ. Xin dâng lên lòng biết ơn trong lòng, lạy Chúa. Và xin cho sự tạ ơn của con tạo ra niềm vui, sự trung thành và sẵn sàng nói lên, giống như Phêrô và Gioan, về những gì con đã thấy và đã nghe”.

Con cảm tạ Chúa, vì Chúa là Đấng Cứu Rỗi của con. Chúa đã làm những việc lớn lao cho con.

Mc 16, 9-15
Họ đã không tin

Những sự kiện của những ngày trước đó thật đau buồn. Các môn đệ đã bất lực nhìn người Thầy yêu quý của họ bị bắt, bị chế giễu và bị tra tấn. Sau đó, vượt qua nỗi sợ hãi, tất cả đều bỏ chạy, bỏ rơi Ngài vào thời điểm đen tối nhất. Và họ vẫn ẩn núp, để lại một số phụ nữ đảm nhận vai trò nguy hiểm là xức dầu lên thân xác của Ngài.

Khi Maria Mađalêna đến với họ và tuyên bố đã nhìn thấy Chúa Giêsu, tất cả họ đều tự hỏi, “Làm sao điều này có thể là sự thật?” Thật dễ dàng tin rằng lời tường thuật của Maria chỉ là do ảo tưởng sinh ra từ nỗi u buồn và sự đau khổ của cô ấy.

Mặc dù đang là mùa Phục sinh, nhưng chúng ta cũng có thể thấy mình đang khó khăn để tin rằng Chúa Giêsu đã thực sự sống lại và đang sống trong chúng ta. Tất nhiên, chúng ta có thể muốn tin tưởng, nhưng đôi khi những thực tế khó khăn của cuộc sống làm suy giảm niềm tin của chúng ta. Sau đó, sự nghi ngờ tìm đến tâm hồn và tâm trí của chúng ta, và chúng ta bắt đầu tự hỏi liệu Thiên Chúa có quan tâm đến chúng ta không.

Nếu điều này mô tả bạn, hãy dành chút thời gian hôm nay để quan sát xung quanh. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Chúa Kitô đã sống lại thực sự. Đó là công việc truyền giáo bác ái của thánh Têrêsa Calcutta, người đã mang rất nhiều tình yêu thương đến thế giới bằng cách chăm sóc những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Có cha xứ của bạn hoặc các tình nguyện viên trong giáo xứ của bạn, những người làm việc không mệt mỏi để phục vụ mọi người. Có thể bạn biết một người, mặc dù phải chịu đựng những đau khổ khủng khiếp, vẫn phản chiếu sự bình an và an ủi của Chúa. Vô số câu chuyện từ các thánh và từ những người hằng ngày chứng minh cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu thực sự đã sống lại và Ngài thực sự đang sống giữa chúng ta.

Sau đó, tất nhiên, có bạn. Ngay cả khi lời cầu nguyện của bạn cảm thấy khô khan lúc này, hãy nghĩ về những lần bạn đã cảm nghiệm được Thiên Chúa đang tiếp cận với bạn. Đã khi nào bạn cảm thấy sự hiện diện của Ngài một cách đặc biệt chưa? Hôm nay hãy dành chút thời gian để nhớ lại một số cách tuyệt vời mà Thiên Chúa đã chăm sóc cho bạn.

Chúng ta là một dân tộc Phục sinh. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn bắt đầu nghi ngờ, bạn có thể kêu lên với Chúa Giêsu, “Xin hãy giúp đỡ sự bất tín của con!” (Mc 9,24). Cũng như khi Ngài tỏ mình cho các môn đệ vào ngày Lễ Phục sinh đầu tiên, Đức Kitô Phục sinh đã sẵn sàng để tỏ mình ra cho bạn thấy!

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhìn thấy quá khứ không tin của mình trước sức mạnh sự phục sinh của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon