Jesus reveal yourself to disciples – SN theo The WAU (16.5.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Monday May 16th 2022

Meditation: John 14, 21-26

What happened that you will reveal yourself to us and not to the world? (John 14:22)

Why did Jesus spend so much time focusing on his closest disciples? Wouldn’t it have been more efficient for him to reveal himself “to the world” in a big way (John 14:22)? He could have summoned political and religious leaders to witness his resurrection in a blaze of cosmic glory that would leave no room for doubt. Was he possibly missing his chance to reach everyone at once in one grand spectacle?

There’s no doubt that Jesus loves every single person and wants everyone to come to know him. But just as he did when he walked the earth, he has chosen to reveal himself on a small, personal scale. No grand, once-and-for-all gesture will accomplish what he wants to do; only many daily small ones will make him known.

Think about it. When God came to us as a helpless baby, he showed that he wanted to be one of us and one with us. Rather than overpowering humanity as a mighty, heroic Lord, he quietly spent years building relationships with Mary and Joseph and his fellow Nazarenes. Then when he called his disciples, he did the same thing. He forged relationships with them—relationships that taught them to love as he loved and that turned them into living examples of his mercy.

Jesus is still using the same strategy today. He is revealing himself “to the world” through relationships—our relationships with the people around us. Every time we reach out to someone, he is reaching out through us. Every time we offer someone words of encouragement or understanding, he is speaking through us. It’s in our simple, everyday acts of love that Jesus can shine through the brightest.

Of course, we know that we aren’t perfect. We know that we don’t always act as Jesus would have us act. But Jesus has taken care of even this wrinkle in his plan. He has chosen to reveal himself in an especially powerful way every time we forgive each other and make amends. 

So yes, Jesus is revealing himself to the world—through you!

“Jesus, reveal yourself more fully to me so that other people can come to see you more clearly.”

Thứ Hai tuần V Phục Sinh
ngày 16.5.2022

Suy niệm: Ga 14, 21-26

Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian? (Ga 14,22)

Tại sao Chúa Giêsu dành nhiều thời gian để tập trung vào các môn đệ thân cận nhất của Ngài? Chẳng phải việc mặc khải bản thân “với thế gian” một cách rộng rãi có hiệu quả hơn không (Ga 14,22)? Ngài đã có thể triệu tập các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo để chứng kiến ​​sự phục sinh của Ngài trong ánh sáng vinh quang vĩ đại sẽ không có chỗ cho sự nghi ngờ. Liệu Ngài có thể bỏ lỡ cơ hội tiếp cận mọi người cùng một lúc trong một cảnh tượng lớn lao không?

Chắc chắn rằng Chúa Giêsu yêu thương từng người và muốn mọi người biết về Ngài. Nhưng cũng giống như khi Ngài sống trên trần thế, Ngài đã chọn để mặc khải bản thân ở quy mô nhỏ, cá nhân. Không cử chỉ vĩ đại, một lần và mãi mãi sẽ hoàn thành những gì Ngài muốn làm; chỉ có nhiều điều nhỏ nhặt hằng ngày sẽ làm cho Ngài được biết đến.

Hãy suy nghĩ về điều đó. Khi Thiên Chúa đến với chúng ta như một đứa trẻ bất lực, Ngài cho thấy Ngài muốn trở thành một trong chúng ta và nên một với chúng ta. Thay vì chế ngự nhân loại với tư cách là một vị Chúa hùng mạnh, anh hùng, Ngài đã lặng lẽ dành nhiều năm để xây dựng mối tương quan với Maria và Giuse và những người đồng hương Nagiarét của Ngài. Sau đó, khi kêu gọi các môn đệ của mình, Ngài cũng làm điều tương tự. Ngài đã tạo dựng mối tương quan với họ – những mối tương quan dạy họ yêu như Ngài đã yêu và điều đó biến họ thành những tấm gương sống động về lòng nhân từ của Ngài.

Ngày nay Chúa Giêsu vẫn sử dụng phương thức tương tự. Ngài đang mặc khải bản thân “với thế giới” thông qua các mối tương quan – mối tương quan của chúng ta với những người xung quanh. Mỗi khi chúng ta  liên hệ với ai đó, Ngài đang tiếp cận thông qua chúng ta. Mỗi khi chúng ta đưa ra lời động viên hoặc thông cảm cho ai đó, Ngài đang nói qua chúng ta. Chính trong những hành động yêu thương đơn giản, hằng ngày của chúng ta, Chúa Giêsu có thể tỏa sáng thành những điều tươi sáng nhất.

Tất nhiên, chúng ta biết rằng chúng ta không hoàn hảo. Chúng ta biết rằng không phải lúc nào chúng ta cũng hành động như Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta hành động. Nhưng Chúa Giêsu đã chăm sóc ngay cả nếp nhăn này trong kế hoạch của mình. Ngài đã chọn mặc khải bản thân theo một cách đặc biệt mạnh mẽ mỗi khi chúng ta tha thứ cho nhau và sửa đổi.

Vì vậy, vâng, Chúa Giêsu đang mặc khải chính mình cho thế giới – thông qua bạn!

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy mặc khải bản thân đầy đủ hơn cho con để những người khác có thể nhìn thấy Chúa rõ ràng hơn.

Comments are closed.

phone-icon