This man deserves death – The WAU 30.7.2022

0


Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ

Nguồn: The Word Among Us – July 2022

Saturday Julye 30th 2022 

Meditation: Jeremiah 26, 11-16. 24

This man deserves death. (Jeremiah 26:11)

Sometimes Old Testament prophets spoke words of comfort and hope to God’s people. But not always. In today’s first reading, Jeremiah predicted destruction for the Israelites if they didn’t turn from their idolatry (26:12-13). But members of the king’s court didn’t want to hear it. Instead of responding with repentance, they tried to silence the message by plotting to kill the messenger, Jeremiah.

Centuries later, in today’s Gospel reading, John the Baptist’s faithful witness received a similar response. Although King Herod found John’s preaching mesmerizing, he arrested John and had him executed because John dared to declare that the king’s marriage was immoral. But even after his death, John’s bold witness continued to ring in Herod’s ears. The king began to fear that this new preacher, Jesus, must have been John come back to shame him.

Proclaiming the word of God can bring strong opposition, and we see this even today. In many parts of the world, Christians are being martyred because they dare to admit they believe in Jesus. Full churches have been bombed during Mass. Believers live in hiding because they know they will be killed for professing their faith. Yet knowing this, people go on worshipping and professing their faith. They even seek to love those who are persecuting them!

St. Paul reminds us, “If [one]part suffers, all the parts suffer with it” (1 Corinthians 12:26). In Christ, we are all one family, and we should all care about believers who experience severe persecution, even if it’s not happening to us. So let’s pray for our brothers and sisters in the Lord whose lives are in danger today. Let’s intercede for the families and Christian communities left behind by martyred believers. Not only that, but let’s look for ways to give financial support to Christians who are suffering for their faith in so many places around the world.

“Lord, sustain and strengthen our brothers and sisters whose witness endangers their lives.”

Thứ Bảy tuần XVII Thường Niên
ngày 30.7.2022

Suy niệm: Gr 26, 11-16. 24

Người này đáng chết (Gr 26,11)

Đôi khi các nhà tiên tri trong Cựu Ước nói những lời an ủi và hy vọng cho dân Chúa. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trong bài đọc một hôm nay, Giêrêmia đã tiên đoán về sự hủy diệt đối với dân Israel nếu họ không từ bỏ việc thờ tà thần của mình (26,12-13). Nhưng các thành viên của triều đình nhà vua không muốn nghe điều đó. Thay vì đáp lại bằng sự ăn năn, họ cố gắng dẹp bỏ thông điệp bằng cách âm mưu giết người đưa tin, là Giêrêmia.

Nhiều thế kỷ sau, trong bài Tin mừng hôm nay, nhân chứng trung thành của Gioan Tẩy giả nhận được phản ứng tương tự. Mặc dù Vua Hêrôđê thấy lời rao giảng của Gioan rất lôi cuốn, ông đã bắt Gioan và tử hình vì Gioan đã dám tuyên bố rằng cuộc hôn nhân của nhà vua là vô luân. Nhưng ngay cả sau khi ông chết, lời chứng dạn dĩ của Gioan vẫn tiếp tục văng vẳng bên tai Hêrôđê. Nhà vua bắt đầu lo sợ rằng người rao giảng mới này, Chúa Giêsu, chắc là Gioan quay lại để làm cho ông xấu hổ.

Công bố lời Chúa có thể gây ra sự phản đối mạnh mẽ, và chúng ta thấy điều này ngay cả ngày nay. Ở nhiều nơi trên thế giới, các tín hữu đang bị tử đạo vì họ dám thừa nhận họ tin vào Chúa Giêsu. Toàn bộ nhà thờ đã bị đánh bom trong thánh lễ. Vậy mà biết được điều này, người ta cứ thờ phượng và tuyên xưng đức tin của mình. Họ thậm chí còn tìm cách yêu thương những người đang bách hại họ!

Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta, “Nếu một bộ phận đau, thì mọi bộ phận đều đau cùng với nó” (1Cr 12,26). Trong Đức Kitô, tất cả chúng ta là một gia đình và tất cả chúng ta nên quan tâm đến những tín hữu đang trải qua sự bắt bớ nghiêm trọng, ngay cả khi điều đó không xảy ra với chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện cho anh chị em của chúng ta trong Chúa mà cuộc sống của chúng ta đang gặp nguy hiểm ngày nay. Hãy cầu xin cho các gia đình và cộng đồng tín hữu bị bỏ lại bởi các tín hữu tử đạo. Không chỉ vậy, chúng ta hãy tìm cách hỗ trợ tài chính cho những tín hữu đang đau khổ vì đức tin của họ ở rất nhiều nơi trên thế giới.

Lạy Chúa, xin nâng đỡ và củng cố những anh chị em của chúng con, những người mà nhân chứng của họ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của họ.

* * *

Mt 14, 1-12
Nhà vua lại sợ dân chúng
 

Sợ hãi là một cảm xúc hay thay đổi. Nó có thể khiến chúng ta đi theo hướng này và sau đó là hướng khác. Hãy xem vua Hêrôđê như một trường hợp điển hình. Ông đã muốn giết Gioan tẩy giả, nhưng ông không thực hiện vì ông sợ dân chúng, những người tin rằng Gioan là một nhà tiên tri. Nhưng sau đó, nỗi sợ hãi đã khiến ông ta ra lệnh xử tử Gioan vì ông ta không muốn làm mất lòng những người khách trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Sợ hãi, bất an, ngờ vực – những điều này dường như kiểm soát Hêrôđê nhiều hơn so với đức tin của người Do Thái mà ông tuyên xưng.

Mặt khác, Gioan tẩy giả không bị nỗi sợ chi phối. Điều đó không có nghĩa là ông không bao giờ sợ hãi. Nhưng sự tin tưởng của ông vào Thiên Chúa đã giúp ông đối mặt với nỗi sợ hãi của mình và đặt chúng vào phối cảnh thích hợp. Ông tin cậy Thiên Chúa, Đấng đã gọi ông làm nhà tiên tri và là Đấng đã mặc khải Chúa Giêsu cho ông. Ông tin cậy Thiên Chúa, Đấng đã chu cấp cho ông trong sa mạc và nâng đỡ ông trong tù. Ông nghĩ, nếu Thiên Chúa đã đối xử tốt với ông như vậy, ông cũng có thể tin tưởng Ngài khi ông đối mặt với cái chết.

Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những nỗi sợ hãi – sợ hãi trước những điều chưa biết, sợ hãi thất bại, sợ hãi về tương lai và nhiều điều khác. Vì chúng ta chỉ là con người. Nhưng nỗi sợ hãi không phải kiểm soát chúng ta. Chúng ta có thể học cách sống như Gioan đã làm, bước đi với Thiên Chúa và tin cậy Ngài, bất kể điều gì có thể xảy đến.

Làm thế nào Gioan có thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình? Trong sa mạc, ông có nhiều thời gian và không gian rộng mở để giao tiếp với Thiên Chúa. Khi biết tình yêu của Thiên Chúa sâu sắc hơn, Gioan càng tin tưởng rằng Thiên Chúa có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc đời ông. Và sự tự tin đó đã giúp ông phó thác nỗi sợ hãi của mình cho Cha và sống trong sự tin cậy.

Bạn có thể không sống trong sa mạc, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể giao tiếp với Thiên Chúa mỗi ngày. Nó giúp sắp xếp thời gian và địa điểm ưu tiên của bạn – một góc trong phòng của bạn hoặc trước Nhà Tạm ở nhà thờ. Tránh xa TV và Internet của bạn, và chỉ ngồi với Chúa. Hãy để tình yêu của Ngài lấp đầy lòng bạn sự tự tin.

Thiên Chúa không muốn bạn hành động vì sợ hãi. Càng dành nhiều thời gian cho sự hiện diện của Ngài, bạn càng hiểu biết và tin cậy Ngài là Cha trên trời của mình. Tình yêu hoàn hảo của Ngài dành cho bạn – đối với cá nhân bạn – thực sự có thể xua đuổi nỗi sợ hãi của bạn (1Ga 4,18)!

Lạy Cha, con tin cậy ở Cha!

Comments are closed.

phone-icon