Vũ khúc: Trao lời yêu thương

0

Vũ khúc TRAO LỜI YÊU THƯƠNG do các nữ tu Đa Minh Tam Hiệp biểu diễn để trao lời yêu thương quý mến của toàn Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp đến quý anh chị em trong Gia đình Đa Minh Việt Nam trong ngày NGÀY GIA ĐÌNH ĐA MINH VIỆT NAM 06.11.2022 – Chủ đề: THÁNH VINH SƠN LIÊM 250 NĂM, VỊ CHỨNG NHÂN HÒA BÌNH – tại Hội dòng ĐA MINH TAM HIỆP.

 

Comments are closed.

phone-icon