As soon as he heard the word “It is the Lord!”… – Suy niệm theo WAU ngày 14.04.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

As soon as he heard the word “It is the Lord!”, Simon Peter quickly put on his robe, because he was naked, and jumped into the sea (John 21:7)

Can you remember a moment when you felt such unbridled excitement and anticipation that you couldn’t stand still? For example, you may recall childhood memories of waking early on Christmas Day and racing to the tree to open your presents.

In today’s Gospel, we see Peter, like a child on Christmas morning, throwing himself into the water just to be near his Savior. Although he had seen Jesus alive before, Peter didn’t want to miss a single chance to be with him. Not even his past denials could stifle his anticipation. Perhaps he wondered what his Master might have in store for him this time.

As we grow into adulthood, moments like these seem to become rarer. We might feel an overwhelming joy or anticipation as we await our wedding day or the birth of a child. But we are often distracted by our daily obligations. Or maybe we feel our hearts trudging under the weight of our worries. Before we know it, our joy gets swept away, and we miss the blessings God brings to us.

As Catholics, we can experience no greater blessing than receiving Jesus in the Eucharist. Just as Peter’s bounding enthusiasm culminated in an encounter with Jesus, we can rush to meet the Lord and joyfully share a meal with him in Holy Communion. He will feed us just as surely as he fed Peter breakfast on the beach that day. This should fill our hearts with joy and eager anticipation for the next time we will receive him.

At every Mass, Jesus invites you to come and eat. Rather than a simple breakfast of bread and fish, he wants to nourish you with his own Body, Blood, Soul, and Divinity! He wants to move your heart with so much joy that you will want to run to meet him every chance you get.

This Sunday, ask Jesus to help you anticipate and appreciate the great gift of the Eucharist. Ask him to help you get ready to receive him. Be like Peter and don’t let anything hold you back. Don’t take his presence for granted. The Holy Spirit can open your eyes and fill you with wonder and awe at his presence.

“Jesus, I believe that you are truly present in the Eucharist. Help me to receive you with joy.”

Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Simôn Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển (Ga 21,7)

Bạn có thể nhớ khoảnh khắc nào mà bạn cảm thấy phấn khích và mong đợi không thể kiềm chế đến mức bạn không thể đứng yên không? Ví dụ, bạn có thể nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu khi thức dậy sớm vào Ngày Giáng sinh và chạy đến cây thông để mở quà.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Phêrô, giống như một đứa trẻ vào buổi sáng Giáng Sinh, lao mình xuống nước chỉ để được ở gần Đấng Cứu Độ của mình. Mặc dù đã từng thấy Chúa Giêsu còn sống trước đó, nhưng Phêrô không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào để được ở bên Ngài. Ngay cả những lời chối bỏ Chúa trong quá khứ của ông cũng không thể dập tắt sự mong đợi của ông. Có lẽ ông tự hỏi lần này Thầy có thể có gì cho mình.

Khi chúng ta trưởng thành, những khoảnh khắc như thế này dường như trở nên hiếm hoi hơn. Chúng ta có thể cảm thấy tràn ngập niềm vui hoặc sự háo hức khi chờ đợi ngày cưới hoặc sự ra đời của một đứa trẻ. Nhưng chúng ta thường bị phân tâm bởi các nghĩa vụ hằng ngày của mình. Hoặc có thể chúng ta cảm thấy trái tim mình đang lê bước dưới sức nặng của những lo lắng. Trước khi chúng ta biết điều đó, niềm vui của chúng ta bị cuốn đi và chúng ta bỏ lỡ những phước lành Chúa mang đến cho chúng ta.

Là người Công giáo, chúng ta không thể cảm nghiệm được phúc lành nào lớn hơn là được lãnh nhận Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Giống như sự nhiệt tình vô biên của Phêrô lên đến đỉnh điểm trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, chúng ta có thể vội vã đến gặp Chúa và hân hoan chia sẻ bữa ăn với Ngài trong Thánh Thể. Ngài sẽ cho chúng ta ăn chắc chắn như Ngài đã cho Peter ăn sáng trên bãi biển ngày hôm đó. Điều này sẽ khiến lòng chúng ta tràn đầy niềm vui và háo hức mong chờ lần tới được đón tiếp Ngài.

Trong mỗi Thánh lễ, Chúa Giêsu mời bạn đến dùng bữa. Thay vì một bữa sáng đơn giản với bánh mì và cá, Ngài muốn nuôi dưỡng bạn bằng chính Mình, Máu, Linh hồn và Thần tính của Ngài! Ngài muốn làm rung động trái tim bạn với rất nhiều niềm vui đến nỗi bạn sẽ muốn chạy đến gặp Ngài mỗi khi có cơ hội.

Chúa nhật này, hãy cầu xin Chúa Giêsu giúp bạn tham dự và tri ân món quà tuyệt vời của Bí tích Thánh Thể. Hãy cầu xin Ngài giúp bạn sẵn sàng đón nhận Ngài. Hãy giống như Phêrô và đừng để bất cứ điều gì cản trở bạn. Đừng coi sự hiện diện của Ngài là điều hiển nhiên. Chúa Thánh Thần có thể mở mắt bạn và khiến bạn kinh ngạc và kính sợ trước sự hiện diện của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện thực sự trong Bí Tích Thánh Thể. Xin giúp con vui mừng đón nhận Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon