Ba cách để nhận ra Chúa Kitô – Chúa Nhật III Phục Sinh A

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (24,13-35)

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: “Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?”

Một người tên là Clêophas trả lời: “Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay”. Chúa hỏi: “Việc gì thế?” Các ông thưa: “Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật, đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”.

Bấy giờ Người bảo họ: “Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?” Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người.

Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông. Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Ðoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?”

Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: “Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

***

Có lẽ đa số trong chúng ta đã nghe câu chuyện có tựa đề “Dấu chân trên cát” (Footprints in the sand) của bà Mary Steel Stevenson, người Úc gốc Anh. Câu chuyện như sau:

Một đêm kia, tôi có một giấc mơ. Tôi mơ đang đi dạo dọc theo một bãi biển, có Chúa cùng đồng hành. Trên bầu trời, tôi thấy lần lượt xuất hiện tất cả những sự việc đã xảy ra trong đời tôi.

Tôi nhìn và thấy rằng trong mỗi giai đoạn của cuộc đời tôi đều có hai cặp dấu chân in trên cát, của tôi và của Chúa. Chúng tôi tiếp tục bước đi cho đến khi tất cả những ngày của cuộc đời tôi đã hiện ra trước mặt tôi.

Và rồi, tôi dừng lại khi nhận thấy rằng ở một vài nơi, chỉ có dấu của một đôi chân, và nó tương ứng đúng với những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, những ngày đau khổ nhất và hãi hùng nhất.

Vì thế, tôi hỏi Chúa: “Lạy Chúa, Chúa đã nói với con rằng Chúa ở bên con hằng ngày trong suốt cuộc đời con, và con đã chấp nhận sống với Chúa. Nhưng con nhận thấy rằng trong những thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời con, chỉ có một cặp dấu chân duy nhất. Con không thể hiểu tại sao Chúa lại để con cô đơn lúc con cần đến Chúa nhất.

Và Chúa trả lời: “Con yêu dấu, con thật quý giá đối với Ta! Ta yêu thương con! Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con, dù chỉ một phút! Những ngày gian nan đau khổ của con, những ngày mà con chỉ nhìn thấy một dấu chân trên cát, đó là dấu chân của Ta, vì những lúc đó, Ta đang bồng ẵm con.”

Câu chuyện này muốn gởi đến mỗi người chúng ta sứ điệp này: đó là Chúa luôn đồng hành trên con đường chúng ta đi. Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Nhưng, thách đố lớn đối với chúng ta là khó hoặc không thể nhận ra Chúa trong cuộc đời của chúng ta.

Chính vì thế, Tin Mừng Chúa nhật hôm nay giúp chúng ta nhận ra Chúa Giêsu Kitô, để khởi đi từ tuyệt vọng, nghi ngờ, Người sẽ dẫn chúng ta đến đức tin và sự thanh thản, bình an.

Tất cả chúng ta, ít nhất một lần trong đời, đều rơi vào tâm trạng giống như hai môn đệ trên đường Emmau: một niềm hy vọng bị dập tắt, một cái tang đầy nước mắt, một thất bại cay đắng… Nhưng giống như hai môn đệ này, Chúa Giêsu quan tâm đến những lo lắng của chúng ta, Người biết những nỗi khổ và tuyệt vọng của chúng ta. Nhưng chúng ta phải tin rằng Chúa thấu hiểu những ý nghĩ thầm kín của chúng ta, rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên con đường của chúng ta, ngay cả khi chúng ta bước đi một mình, hay lúc chúng ta cảm thấy dường như Người đã bỏ rơi chúng ta.

Trên đường đi làng Emmau, cũng như tại ngôi nhà ở Giêrusalem, Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ biết việc cứu độ qua cái chết và sự sống lại đã được loan báo trong Kinh Thánh như thế nào. Đó là cách đầu tiên để nhận ra Chúa Giêsu: đọc, đọc lại và suy gẫm Kinh Thánh, Lời Chúa. Đó là sức mạnh cho đức tin của chúng ta, là lương thực nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta. Cựu ước soi sáng Tân Ước và dẫn vào Tin Mừng. Và Chúa Kitô là trung tâm của toàn bộ Kinh Thánh.

Khi từ Emmau trở về, hai môn đệ “thuật lại (với Nhóm Mười Một) những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Đây là cách thứ hai để nhận ra Chúa Giêsu: “lễ bẻ bánh” tức là Bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể là bí tích, là dấu chỉ hữu hiệu của sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh. Nhờ việc rước Mình Thánh Chúa Kitô, chúng ta trở nên một thân thể trong Người; chúng ta được kết hợp với Người.

Sau khi nhận ra Chúa Kitô, hai môn đệ lập tức trở lại Giêrusalem để gặp Nhóm Mười Một Tông Đồ và các bạn hữu của họ. Và Chúa Giêsu ở đó giữa họ. Đây là cách thứ ba để gặp gỡ Chúa Kitô, đó là sống trong Giáo Hội. Sau khi gặp gỡ Chúa Kitô, các môn đồ lần lượt trở thành nhân chứng và nhà truyền giáo. Việc loan báo Tin Mừng luôn được thực hiện từ người này qua người khác, như Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ của Người, như Giáo Hội đã làm cho mỗi người chúng ta, như chúng ta phải làm cho những người chung quanh chúng ta. Và sứ điệp Phục sinh sẽ được loan truyền cho đến ngày tận thế.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay có thể được tóm gọn trong ba cụm từ: Lời Chúa, Bí tích Thánh Thể và Giáo Hội. Đây cũng là ba cách để nhận biết và gặp gỡ Chúa Kitô là Đấng duy nhất có thể mang lại cho chúng ta sự bình an và niềm vui đích thực.

Hôm nay, bằng việc cử hành Bí tích Thánh Thể, bằng việc cùng chia sẻ tấm bánh, chúng ta làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh và hằng sống!

Comments are closed.

phone-icon