Chúc mừng Lễ Bổn Mạng Tu viện Mẹ Fatima

0
🌷 Hân hoan CHÚC MỪNG BỔN MẠNG Tu viện MẸ FATIMA
Mừng kính lễ Đức Mẹ Fatima – Bổn Mạng Tu viện Mẹ Fatima (thuộc Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp), kính chúc quý Sơ một ngày lễ Bổn Mạng thật vui và tràn đầy ân thánh Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ từ ái.
Xin tình yêu từ mẫu của Mẹ luôn ở trong Tu viện, nâng đỡ chị Bề trên và quý chị em trong đời thánh hiến và trong việc thi hành sứ vụ của người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp tại Tổng Giáo phận Sài Gòn.
🌷 CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG & XIN CHÚC MỪNG!

Comments are closed.

phone-icon