Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác – SN ngày 20.10.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, October 20, 2023

“Do not fear those who kill the body”

Scripture:  Luke 12:1-7  

1 In the meantime, when so many thousands of the multitude had gathered together that they trod upon one another, he began to say to his disciples first, “Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. 2 Nothing is covered up that will not be revealed, or hidden that will not be known. 3 Therefore whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed  upon the housetops. 4 “I tell you, my friends, do not fear those who kill the body, and after that have no more that they can do. 5 But I will warn you whom to fear: fear him who, after he has killed, has power to cast into hell; yes, I tell you, fear him! 6 Are not five sparrows sold for two pennies? And not one of them is forgotten before God. 7 Why, even the hairs of your head are all numbered. Fear not; you are of more value than many sparrows.

Thứ Sáu, ngày 20.10.2023          

Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác

Lc 12,1-7

1 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả.2 Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.3 Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.4 “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa.5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy.6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

Meditation: What does leaven have to do with hypocrisy? To the Jews leaven was a sign of evil. It was a piece of dough from left-over bread which fermented. Fermentation was associated with decay and rotting – the state of foul-smelling decomposition. Why did Jesus warn his disciples to avoid the ways of the Pharisees? The Pharisees wanted everyone to recognize that they were pious and good Jews because they meticulously and scrupulously performed their religious duties. Jesus turned the table on them by declaring that outward appearance doesn’t always match the inward intentions of the heart. Anyone can display outward signs of goodness while inwardly harboring evil thoughts and intentions. 

God’s light exposes darkness and transforms our minds and hearts

The word hypocrite means actor – someone who pretends to be what he or she is not. But who can truly be good, but God alone? Hypocrisy thrives on making a good appearance and masking what they don’t want others to see. The good news is that God’s light exposes the darkness of evil and sin in our hearts, even the sin which is unknown to us. And God’s light transforms our hearts and minds and enables us to overcome hatred with love, pride with humility, and pretense with integrity and truthfulness. God gives grace to the humble and contrite of heart to enable us to overcome the leaven of insincerity and hypocrisy in our lives.

Godly fear draws us to God’s love and truth

What does fear have to do with the kingdom of God? Fear is a powerful force. It can lead us to panic and flight or it can spur us to faith and action. The fear of God is the antidote to the fear of losing one’s life. “I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears… O fear the Lord, you his saints, for those who fear him have no want! ..Come, O sons, listen to me, I will teach you the fear of the Lord.” (Psalm 34:4,9,11) 

What is godly fear? It is reverence for the One who made us in love and who sustains us in mercy and kindness. The greatest injury or loss which we can experience is not physical but spiritual – the loss of one’s soul and life to the power of hell. A healthy fear of God leads to spiritual maturity, wisdom, and right judgment and it frees us from the tyranny of sinful pride, deceit, and cowardice – especially in the face of evil, falsehood, and deception. Do you trust in God’s grace and mercy and do you submit to his life-giving word of truth and righteousness (moral goodness)?

“Lord Jesus, may the light of your word free my heart from the deception of sin and consume me with a burning love for your truth and righteousness.”

Suy niệm: Men có mối quan hệ gì với sự giả hình? Đối với người Dothái, men là dấu hiệu của sự dữ. Nó là một miếng bột mì còn thừa đã dậy men. Sự lên men gắn liền với sự thối rửa và mục nát – tình trạng của sự phân hủy có mùi hôi thối. Tại sao Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ phải xa tránh những đường lối của những người Pharisêu? Những người Pharisêu muốn mọi người nhận biết rằng họ là những người Dothái thánh thiện và tốt lành, bởi vì họ tuân giữ lề luật Chúa cách tỉ mỉ và tuyệt đối. Đức Giêsu đảo ngược tình thế bằng việc tuyên bố rằng dáng vẻ bề ngoài không luôn luôn phù hợp với những ý định bên trong của tâm hồn. Ai cũng có thể tạo dáng vẻ bên ngoài tốt lành, trong khi bên trong chứa đầy những tư tưởng và ý định xấu xa.

Ánh sáng của Thiên Chúa vạch trần bóng tối và biến đổi tâm trí chúng ta

Hạn từ giả hình nghĩa là diễn viên – người giả bộ là gì đó mà mình không phải là. Nhưng ai là người thật sự tốt lành, ngoại trừ một mình Thiên Chúa? Sự giả hình lớn mạnh qua việc làm ra bộ mặt bên ngoài tốt lành, và che dấu những gì họ không muốn người khác nhìn thấy. Tin mừng là ánh sáng của Chúa phơi bày bóng tối sự dữ và tội lỗi trong tâm hồn chúng ta, thậm chí những tội mà chúng ta không biết. Ánh sáng của Chúa biến đổi tâm trí chúng ta, và giúp chúng ta chế ngự thù hận với yêu thương, kiêu ngạo với khiêm tốn, giả hình với thành thật. Thiên Chúa ban ơn sủng cho những kẻ có tâm hồn nhỏ bé và thống hối, để giúp chúng ta chế ngự được men giả dối và giả hình trong đời mình.

Kính sợ Chúa kéo chúng ta đến gần tình yêu và sự thật của Thiên Chúa

Sợ hãi có liên quan gì với vương quốc của Chúa? Sợ hãi có một sức mạnh ghê gớm. Nó có thể dẫn chúng ta tới hoang mang và trốn tránh, hay nó có thể nâng đỡ chúng ta trong đức tin và hành động. Sự kính sợ Chúa là thuốc giải cho sự sợ hãi cái chết. “Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại. Giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Chúa chẳng thiếu thốn điều gì. Các con ơi, hãy tới mà nghe, ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa” (Tv 34,5.10.12).

Kính sợ Chúa là gì? Đó là lòng tôn kính đối với Đấng đã tạo dựng nên ta trong tình yêu, và Đấng nâng đỡ chúng ta với lòng thương xót và nhân hậu. Vết thương hay nỗi mất mát lớn nhất mà chúng ta có thể cảm nghiệm được không phải về thể lý, nhưng về tinh thần – mất linh hồn cho quyền lực của Hoả ngục. Sự kính sợ Thiên Chúa dẫn tới sự trưởng thành tâm linh, khôn ngoan và phán đoán đúng đắn, và nó giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ cho tính kiêu ngạo, lừa dối, và hèn nhát tội lỗi – đặc biệt trong lãnh vực lừa dối xấu xa và tâm linh. Bạn có tin tưởng vào ơn sủng và lòng thương xót của Chúa, và bạn có quy phục lời Người không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì ánh sáng lời Chúa giải thoát con khỏi sự dối trá của tội lỗi, và nung nấu con với tình yêu nóng cháy cho chân lý và sự công chính của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon