Browsing: Thần Học

Thần Học

Thần Học
0

Văn kiện dưới đây nhằm phá tan nỗi băn khoăn bối rối của người tín hữu trước những dự phóng cánh chung luận xuất hiện trong thời gian gần đây, đồng thời cũng đề cao cách minh giải của một cánh chung luận mang tính phủ định, đề cao cái “không biết” về cơ cấu cụ thể của đời sống tương lai.