Việc Thờ Phượng Trên Thiên Đàng – Sống Cuộc Sống Thiên Đàng Ở Đây và Bây Giờ

0

Việc Thờ Phượng Trên Thiên Đàng

Sống Cuộc Sống Thiên Đàng Ở Đây và Bây Giờ

BY: FR. JOHN RICCARDO

Chúng ta hãy đọc một số đoạn từ Sách Khải Huyền để xem những gì đang xảy ra trên thiên đàng, lưu ý rằng chúng ta muốn cố gắng để sống cuộc sống thiên đàng ngay bây giờ.

Để hiểu Sách Khải Huyền, bạn phải hiểu rằng đó là một cuốn sách thuộc về nghi thức tế lễ; có những sự diễn tả về khói hương, một bàn thờ và những khăn trải bàn thờ. Mọi sự xảy ra vào “Ngày của Chúa”, đó là ngày Chúa Nhật. Đây là cái nhìn của Gioan:

“Sau đó, tôi được một thị kiến. Kìa một cái cửa mở ra ở trên trời, và tiếng mà trước đây tôi nghe nói với tôi như thể tiếng kèn, bảo tôi rằng: ‘Lên đây, Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những điều phải xảy ra sau đó’… Lập tức tôi xuất thần. Kìa một cái ngai đặt ở trên trời và có một Đấng ngự trên ngai. Đấng ngự đó trông giống như ngọc thạch và xích não…”  (Kh 4, 1-3).

Ngọc thạch và xích não là loại đá nửa ngọc quý giá. Hãy lưu ý rằng Gioan lại dùng từ “giống như” – nó thì “giống như” cái này bởi vì Gioan đang cố gắng diễn tả điều không thể diễn tả được.

“… Chung quanh ngai có cầu vồng trông giống như bích ngọc. Chung quanh ngai, có hai mươi bốn ngai khác, và trên các ngai đó có hai mươi bốn vị Kỳ Mục, các vị đang ngồi,mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. Từ ngai phát ra ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét… Trước ngai có cái gì như biển trong vắt tựa pha lê.

Ở giữa ngai và chung quanh ngai là bốn Con vật, … Ngày đêm chúng không ngừng hô lên rằng: Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã có, hiện có và đang đến!

“Mỗi khi những Con Vật ấy kính dâng vinh quang, danh dự và lời tạ ơn lên Đấng ngự trên ngai, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, thì hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Đấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói: ‘Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên’” (Kh 4,3-5. 6. 8-11)

Hãy tưởng tượng điều giống như Những Giải Thưởng về Diễn Xuất. Mọi người hào hứng để xem tất cả những con người xinh đẹp này bước ra khỏi xe hơi của họ và bước đi trên thảm đỏ. Chúng ta sẽ nói: “Ôi, trông anh ấy hay cô ấy xinh đẹp biết chừng nào!” Có điều gì đó trong chúng ta cho thấy sự xinh đẹp và chúng ta hưởng ứng. Sách Khải Huyền đang cố gắng giúp chúng ta hiểu rằng sự xinh đẹp chúng ta nhìn thấy ở đây trên trần gian chẳng là gì so với sự xinh đẹp mà chúng ta mong đợi trên thiên đàng.

Và khi Con Chiên đã lãnh cuốn sách, thì bốn Con Vật và hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Chiên Con, mỗi vị tay cầm đàn, tay nâng chén vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của dân thánh. Các vị hát một bài ca mới rằng: ‘Ngài  xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa, muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế cho, để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này’” (Kh 5,8-10).

Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu quá xứng đáng với lời ca tụng của chúng ta: Người đã bị giết và đã cứu chuộc chúng ta bằng chính máu của Người. Và Người đã chỉ làm điều này cho một số người trong chúng ta, nhưng Người làm cho toàn thể thế giới.

Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Chiên Con, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: ‘Chính Thiên Chúa chúng ta, Ðấng ngự trên ngai và chính Chiên Con đã cứu độ chúng ta’. Và tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng: ‘Amen! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền năng và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời! Amen!’.

Tiếng kèn của Thiên thần thứ bảy nổi lên. Trên trời có những tiếng lớn nói rằng: ‘Vương quyền trên thế gian này đã thuộc về Chúa chúng ta và Đức Kitô của Người; Người sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời’” (Kh 7,9-12; 11,15).

Điều đó là đây! Sự sợ hãi, chiến tranh, đau khổ, bệnh tật, chết chóc – tất cả đã kết thúc, và thiên đàng đã đến nơi trần gian. Đây là đỉnh điểm đặc biệt của lịch sử, và chúng ta bước vào đời sống của thiên đàng.

Hai mươi bốn Vị Kỳ Mục ngồi trên ngai trước nhan Thiên Chúa, liền sấp mặt xuống, phủ phục mà thờ lạy Thiên Chúa. Các vị ấy nói: ‘Lạy Thiên Chúa toàn năng, Ðấng hiện có và đã có, chúng con xin cảm tạ Ngài đã quyền năng mạnh mẽ và lên ngôi hiển trị. Chư dân đã nổi trận lôi đình, nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới, và đã đến thời xét xử các vong nhân nhân, thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa, cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài, và những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Thánh Danh; đã đến thời hủy diệt những kẻ nào hủy hoại mặt đất” (Kh 11,16-18).

Đây là đoạn cuối cùng tôi chia sẻ với các bạn, từ Sách Khải Huyền chương 19:

Sau đó, tôi nghe như có tiếng lớn của đoàn người đông đảo ở trên trời vang lên:

Hallêluia! Thiên Chúa ta thờ là Đấng cứu độ, Đấng vinh hiển uy quyền! Những lời Người phán quyết đều chân thật công minh! Vì Người đã xét xử Con Điếm khét tiếng từng dùng chuyện gian dâm mà làm cho mặt đất ra hư hỏng, và Người đã bắt nó phải đền nợ máu các tôi tớ của Người mà chính tay nó đã giết’. Lần thứ hai họ lại hô: ‘Hallêluia! Khói lửa thiêu nó cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp!’ Bấy giờ, hai mươi bốn vị Kỳ Mục và bốn Con Vật phủ phục xuống thờ lạy Thiên Chúa, Đấng ngự trên ngai, mà tung hô: ‘Amen! Hallêluia!’ Rồi từ ngai có tiếng phát ra: ‘Nào ca ngợi Thiên Chúa chúng ta, hỡi tất cà tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người!’ Tôi lại nghe như có tiếng hô của đoàn người đông đảo, nghe như tiếng sấm vang dữ dội: ‘Hallêluia! Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị. Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh, vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ Chiên Con, và Hiền Thê của Người đã trang điểm sẵn sàng, (nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền)” (Kh 19,1-7).

Hãy lưu ý hôn lễ giữa Chúa Kitô và Hiền Thê của Người là Giáo Hội. Có một hôn lễ vào thời khởi đầu của Thánh Kinh là hôn lễ của Adam và Eve; có một hôn lễ thời giữa của Thánh Kinh, đó là tiệc cưới của Thiên Chúa với nhân loại nơi con người của Đức Giêsu; và bây giờ có một hôn lễ vào thời cuối của Thánh Kinh, khi Giáo Hội trở về nhà.

Trích từ Thiên Đàng Bắt Đầu Bây Giờ: Hãy trở nên một vị thánh ngày mỗi ngày (The Word Among Us Press, 2016) by Fr. John Riccardo. Available at wau.org/books.

Theo the Word Among us
Saints & Heroes Resource Articles 2018
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon