Browsing: Thông tin

Thông tin

Thông tin
0

Mặc dầu Hè đến đã lâu rồi, nhưng các em Thỉnh Sinh vẫn còn bận rộn với các kỳ thi Cao đẳng, Đại học và tham dự khóa Tác Viên Tin Mừng … cho nên đến sáng nay, thứ Bảy 21/7/2012, gia đình Thỉnh Viện mới tổ chức Lễ Tổng Kết niên học 2011 – 2012.

1 84 85 86 87 88 91