Tiệc chiên con

0

                                      (Tiễn chị Maria Trần Thị Chiên)

Một hồi chuông reo vang giục giã
Những bước chân vội vã lao xao
Nhíu mày, miệng hỏi xì xào…
Chỉ đưa mắt nói! mà sao hiểu rồi!

Trời chiều như ủ ê buông tối
Cả nhà mình xuống lối Nhà Hưu
Mưa rơi hoa bụi luyến lưu
Đúng rồi, Chị được triệu vời ra đi!
Cuộc hành trình thật thì vô tận…
Hết ngày đời vướng bận bủa vây!

    (Chị Maria Trần Thị Chiên từ giã cuộc trần lúc 16h ngày 27/11/2013)

***

Chị em xum họp quanh đây
Dâng lời kinh nguyện ắp đầy mến thương
Tiễn chị yêu lên đường vui thỏa:
Cuối dòng đời gặp gỡ Chúa Chiên
Tình Trời kết hiệp thiên duyên
Tên “Chiên” của Đấng Tình Quân kết nguyền
Từng thành viên Đa Minh thương nhớ…
Chị rất hiền nghe tỏ tiếng vang
Chiên con nghe tiếng chủ chăn
Là Thầy chí thánh dẫn đường nhủ khuyên:
“Hãy học Thầy: khiêm nhường hiền hậu
Tận cõi lòng”… cảm thấu thơm hương
Hương yêu ngát tỏa Thiên đường
Chị vào dự tiệc Chúa Chiên đợi chờ

  Nt. Maria Hoài Thu

Comments are closed.