Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 06.12

0

Thứ Sáu ngày 06/12/2013 

Mt 9, 27-31

“Thưa Ngài, chúng tôi tin!” (Mt 9,28)

Như Mẹ: “Lạy ông Giêsu Nadarét, xin rủ lòng thương tôi!” Tiếng kêu của anh mù đã đến được với Chúa Giêsu. Trước lòng tin đầy mạnh mẽ ấy, Chúa Giêsu đã tái sinh anh trong ánh sáng của sự sống thần linh và ban lại cho anh được sống đúng phẩm giá của một con người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, lòng tin của anh mù dạy chúng con xét lại đức tin của mình. Chúng con đã biết về Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót, nhưng lại chưa dám phó thác tất cả cuộc đời trong tay Chúa, chưa dám xác tín rằng Chúa chỉ cho phép những điều tốt lành xảy đến cho chúng con mà thôi.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con vững lòng tin vào Chúa để không bao giờ thất vọng khi có những nghịch cảnh xảy đến cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.