Triều đại 222: Đức Giáo hoàng Marcellô II

0

Đức Giáo Hoàng Marcellô II sinh ngày 6-5-1501 tại Montepulciano de Sienne, tên thật là Marcel Cervini, ngài đã giữ lại tên Marcellô khi lên ngôi Giáo hoàng. Trước khi lên ngôi Giáo hoàng, ngài đóng một vai trò quan trọng tại Công đồng Trentô năm 1545, với tư cách là Hồng y đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Phaolô III. Khi đức Giuliô III qua đời, ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 9-4-1555 đăng quang ngày 10-4-1555. Giáo triều của ngài rất ngắn, chỉ 22 ngày từ khi được bầu chọn. Là vị Giáo hoàng rất nhân từ, đạo đức và giàu lòng bác ái, ngài đã dành những chi phí cho ngày tấn phong Giáo hoàng của mình để chia một nửa phân phát cho dân nghèo, nửa còn lại bổ sung vào công quỹ của Giáo hội. Vì muốn nêu gương sống khó nghèo cho cả Giáo hội. Đức Marcellô cũng là vị Giáo hoàng rất liêm chính. Trái ngược với những vị Giáo hoàng đã lạm dụng quyền hành trước đây, ngài cấm tuyệt đối bà con họ hàng của ngài không được bén mảng đến Rôma. Ngài qua đời ngày 1-5-1555. Để ca tụng đức Marcellô, nhạc sĩ Pierluigi da Palestrina đã sáng tác một bài hát thời danh với tên gọi: Papae Marcelli được hát thánh lễ an táng của ngài.

Comments are closed.