Suy niệm với Mẹ, ngày 06.9

0

Thứ Bảy, ngày 06.09.2014

Tuần 22 Thường niên

Lc 6,1-5

Đức Giêsu nói: “Con Người làm chủ ngày Sabát” (Lc 6,5)

Như Mẹ: Các người Pharisêu chất vấn Đức Giêsu về việc các môn đệ bứt lúa ăn trong ngày sabát. Với họ, đây là việc không được phép làm vì vi phạm luật ngày sabát. Thực ra, luật ngày sabát không quy tội cho những hành động nhỏ nhặt như vậy. Những hành động này là do con người tự đưa ra khi giải thích luật. Tinh thần của luật là để giúp con người sống tốt trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân.

Với Mẹ: Luật của Chúa là để giúp con người sống tốt hơn, là để phục vụ con người chứ không phải để giết chết. Xin cho chúng con đừng vì luật mà gây khó dễ cho nhau.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã giữ trọn luật Chúa nên Chúa gìn giữ Mẹ khỏi tội. Xin Mẹ cũng giúp chúng con giữ luật Chúa như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.