Giảng lễ Thiếu nhi : Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

0

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN –  NĂM A

Lễ Chúa Kitô Vua

Chủ đề : “GIÊSU, VUA MUÔN VUA” 

I. NHẬP : “Lạy Ngài khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Lời van xin của người trộm bên hữu đã được Chúa lắng nghe và chấp nhận khi Ngài nói với anh : “ Ngay hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với Ta”. Quả thật Chúa Giêsu chính là vị vua cứu độ, vua phục vụ và vua của muôn vua, chúa của các chúa.

II. GIẢNG :  Xin nhấn vào đây để tải file PPT hỗ trợ bài giảng

Kho tàng cổ tích Ai nhĩ Lan có kể chuyện về một vị minh quân hết lòng thương nước thương dân. Thấy mình đã già, ông liền thông báo kén chọn người tài đức để nối nghiệp. Điều kiện tiên quyết để làm vua là phải có lòng mến Chúa thương người, nhất là những người nghèo khổ.

Hình 1 : Dân chúng đói khát trong sa mạc.

* Sau khi phản bội lại Giavê Thiên Chúa, Israel đã phải lãnh lấy hậu quả nào ?
– Họ bị bắt đi làm nô lệ các dân và phải sống trong cảnh đói khát cùng cực.

* Trong hoàn cảnh ấy, họ đã van xin với Chúa điều gì ?
– Xin Ngài ban cho họ một vị vua hùng mạnh, để giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ bất hạnh.

* Theo Êzêkiel Thiên Chúa đã hứa ban cho họ điều gì ?
– Ngài hứa ban cho họ một vị mục tử, một thủ lãnh đầy tình thương và nhân ái.

Hình 2 : Mục tử Giêsu và đoàn chiên.

* Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa với dân chúng thế nào ?
– Thiên Chúa đã ban cho họ các vị vua để dẫn dắt họ. Vào thời sau hết, Ngài đã ban cho họ con một Ngài là Đức Giêsu Kitô.

* Vai trò của Đức Giêsu là gì ?
– Là mục tử chăn dắt đoàn chiên.

* Mục tử Giêsu đã làm gì cho đoàn chiên ?
– Tìm con chiên bị mất.
– Đưa về con chiên lạc.

– Băng bó chiên thương tích
– Chữa lành chiên ốm đau.

– Chăn dắt chiên trong đường công chính.

Hình 3 : Trước tòa án Philatô.

* Chúa Giêsu khẳng định gì trước mặt Philatô ?
– Quan nói đúng, tôi là vua.

* Chúa được đặt làm vua khi nào ?
– Khi Ngài bị chết treo trên thập giá.

* Chúa Giêsu là vị vua thế nào ?
– Vua yêu thương cứu độ.
– Vua yêu thương phục vụ.
– Vua trên các vua, chúa trên các chúa.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 :  Chúa Giêsu và người trộm bên hữu.

* Ai là người đầu tiên được vua Giêsu đón vào nước trời ?
– Người trộm bên hữu.

* Để được sống trong vương quốc vua Giêsu phải em làm gì ?
Thưa phải làm những việc này :

– Thuộc về vua Giêsu : xa lánh tội lỗi, nhất là tội bê trễ biếng lười trong bổn phận.
– Yêu mến vua Giêsu : Hết lòng thờ phượng kính mến Chúa, không bỏ các thánh lễ và các buổi học giáo lý.
– Sống như vua Giêsu : giúp đỡ các bạn, nhất là những bạn nghèo khổ, khó khăn.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : Giêsu Vua Tình Yêu

Giêsu vua tình yêu, Ngài đã yêu em nhiều. Sinh ra trong quạnh hiu, nơi hang lừa đêm đông. Hôm nay trên thập giá, Ngài mở trái tim ra. Gọi mời em bước vào, trong hạnh phúc nhà Cha.

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.