Không có dấu hiệu cho thấy chuyến Công Du của Đức Thánh Cha tới Phi Châu bị hủy bỏ

0

Không có dấu hiệu cho thấy

chuyến Công Du của Đức Thánh Cha tới Phi Châu bị hủy bỏ

CaptureNhững chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tới Phi Châu vẫn đang tiếp tục diễn ra như đã được hoạch định. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican đã cho biết như thế.

Ngay cả Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cũng đã xác định rằng, Tòa Thánh Vatican sẽ thực hiện chuyến Công Du này vào tuần tới. Ba chặng Kenia, Uganda và Trung Phi vẫn được duy trì, những vấn đề tiếp theo sẽ được quyết định “dựa trên tình hình trong nước”.

Để tăng cường lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp Quốc tại Cộng Hòa Trung Phi, Liên Hiệp Quốc đã gửi tiếp tới quốc gia này thêm 300 quân nhân nữa. Cứ sự thường, những quân nhân mới này sẽ lưu lại tại đây tám tuần và sẽ giúp cải thiện tình hình an ninh trong lúc diễn ra chuyến công du của Đức Thánh Cha cũng như trong lúc diễn ra cuộc trưng cầu dân ý và cuộc bầu cử quốc hội.

Chuyển ngữ: Minh Tâm

Theo misna 17.11.2015

Comments are closed.