Chúa Giêsu kêu gọi người tội lỗi – Suy niệm ngày 16.1

0

Ngày 16 tháng 01 năm 2016
Thứ Bảy, sau Chúa Nhật I Thường Niên

CHÚA GIÊSU KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI

18

I. LỜI CHÚA: Mc 2, 13-17

13 Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Ði ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theotôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.

15 Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Ðức Giêsu và các môn đệ. 16 Những kinh sự thuộc nhóm Pharisiêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người:”Sao!Ông ấy ănuống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!”17 Nghe thấy thế, Ðức Giêsu nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.

II. SUY NIỆM: 

Sau khi nhận phép rửa từ sông Giordan, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai của Người. Tại Galilê, Người đã kêu gọi một số môn đệ đầu tiên, giảng dậy và chữa lành các bệnh nhân đau khổ về thể lý cũng như tinh thần. Hôm nay, thánh Marcô muốn làm nổi bật tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu cho những người bị coi là tội lỗi như Lê-vi, một trong những người thu thuế cho Đế Quốc Rôma.

Đối với người Do thái, những người làm nghề thu thuế thường bị dân chúng ghét bỏ và khinh miệt vì hai lý do: trước hết, vì họ cộng tác với chính quyền ngoại bang là người La Mã đang thống trị dân tại đó; thứ đến, vì họ được hưởng lợi tức cao từ những đồng tiền không ‘trong sạch’ do gian tham, hối lộ… Những người như thế tuy có địa vị cao trong xã hội, nhưng tất cả đều bị coi là ô uế, xấu xa và tội lỗi. Bởi thế mà những người tự coi mình là công chính và thanh sạch như Biệt phái và Pharisiêu, thì chẳng những không dám đến gần mà còn tìm cách tránh xa để khỏi bị ô uế.

Thái độ đó dường như có lý, nhưng đó không phải là thái độ của Chúa Giêsu, thầy của sự thánh thiện. Ngài không chỉ không tránh tiếp xúc với những người thu thuế, nhưng còn hướng tới họ trước tiên và hơn nữa, ngài còn mời gọi họ thực hành cuộc sống chung với họ. Thánh Marcô kể: Chúa đi ngang qua trạm thu thế, thấy ông Lê-vi đang ngồi ở đó liền bảo ông: “hãy theo tôi”. Có lẽ những người Pharisiêu và Biệt phái hiểu rằng, Chúa Giêsu hướng đến ông để cố lôi ông ra khỏi môi trường tội lỗi, nhưng ngài có sự phân biệt rõ ràng từ môi trường ấy.

Người không chỉ nói mà còn ăn uống với họ, khiến cho những người tự coi mình là công chính và giữ mình cho khỏi ô uế càng trở nên bực bội, họ phàn nàn, chỉ trích với các môn đệ: “Sao!Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” Nghe vậy, Người liền nói: “người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2, 17). Quả thực, Chúa Giêsu đã không chọn những người tự cho mình công chính làm môn đệ của Người, nhưng đã chọn Lê-vi, còn gọi là Mathêu (tác giả sách Tin Mừng), gia nhập vào hàng ngũ của các tông đồ.

Bài Tin Mừng hôm nay dạy mỗi người chúng ta phải biết sống khiêm nhường, hiền hoà, bao dung, ý thức mình là người mang thân phận mỏng dòn, yếu đuối và tội lỗi để cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Nếu chúng ta có được nên công chính hoá, thì cũng là ân sủng Chúa ban cách nhưng không, chứ không do công trạng của chính chúng ta. Vậy, để nên người tông đồ đích thực của Chúa, thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta phải là người có đức khiêm nhường, hiền hoà và kiên nhẫn theo gương thầy chí thánh là Đức Kitô.

Lạy Chúa, qua mầu nhiệm Nhập thể, Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại, Chúa đã kêu gọi những người tội lỗi như ông Mathêu làm chứng nhân cho Tin Mừng, thì xin Chúa cũng chọn chúng con là những kẻ tội lỗi làm những khí cụ cho công trình cứu chuộc của Chúa được thực hiện một cách trọn vẹn trên trần thế này. Amen. ( trích Mỗi ngày một tin vui, R.Veritas 2005, trang 40).

Nt. Maria Phạm Thị Hoa

Comments are closed.