Chương trình làm việc của Đức Thánh Cha trong thời gian tới

0

Chương trình làm việc của Đức Thánh Cha trong thời gian tới

97

Hai chuyến công du, một Đại Lễ Phong Thánh và sau đó, bế mạc Năm Thánh, đó là một số sự kiện lớn mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ thực hiện trong mùa Thu này. Tòa Thánh Vatican vừa công bố như thế vào sáng thứ Ba vừa qua. Qua bản công bố này, Tòa Thánh cũng còn cho biết thêm một số sự kiện khác mà Đức Thánh Cha sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, vào ngày 25 tháng 09 này, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ dành cho các Giáo Lý Viên trong khuôn khổ Năm Thánh Lòng Thương Xót. Vào ngày mồng 09 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Đại Lễ về Đức Mẹ. Và vào ngày mồng 06 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ trong khuôn khổ Năm Thánh dành cho các tù nhân.

Từ ngày 30 tháng 09 tới ngày mồng 02 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến công du thứ hai trong năm tới vùng Cáp-ca-dơ. Cụ thể là Ngài sẽ đến thăm Georgia và A-déc-bai-san. Tuy nhiên, chương trình chi tiết dành cho chuyến công du này vẫn chưa được công bố.

Vào ngày 16 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ lại cử hành một Thánh Lễ Tôn Phong Hiển Thánh nữa. Lần này, Ngài sẽ tôn phong Hiển Thánh cho bảy vị Chân Phúc trong cùng một lúc. Thánh Lễ nêu trên sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Từ ngày 31 tháng 10 tới ngày mồng 01 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ công du tới Thụy Điển để tham dự một buổi tưởng nhớ chung về phong trào cải tổ. Ngài cũng sẽ đến thăm các tín hữu Công giáo của quốc gia này và sẽ cùng với họ cử hành một Thánh Lễ. Chương trình chi tiết của chuyến công du nêu trên chưa được công bố.

Vào ngày mồng 04 tháng 11, như thông lệ hàng năm, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ để cầu nguyện cho các Đức Hồng Y và Giám Mục đã qua đời trong năm vừa qua.

Buổi Phụng Vụ cuối cùng trước khi bắt đầu Mùa Vọng sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 11 với Đại Lễ Chúa Ki-tô Vua. Trong ngày này, Đức Thánh Cha sẽ bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót với một Thánh Lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phê-rô. Trong Thánh Lễ đó, Cổng Thánh trong Đền Thờ Thánh Phê-rô sẽ được đóng lại.

Theo de.rv 06.09.2016 ord

Chuyển ngữ: Minh An

Comments are closed.