Pew tìm thấy rằng hầu hết người Mỹ vẫn còn mừng Giáng sinh, nhưng lý do đang thay đổi

0

Pew tìm thấy rằng hầu hết người Mỹ vẫn còn mừng Giáng sinh
nhưng lý do đang thay đổi

David Blackwell | CC BY-ND 2.0

Chín mươi phần trăm mừng Lễ, nhưng số người đi Lễ ít hơn

Một khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew tìm ra rằng hầu hết người Mỹ vẫn mừng Giáng sinh, đa số người lớn đều tin rằng những khía cạnh tôn giáo của ngày nghỉ bây giờ ít được chú ý như trong quá khứ.

Theo một khảo sát công bố tuần này, chín trong số mười người Mỹ nói rằng họ vẫn mừng Giáng sinh — một con số không thay đổi từ năm 2013.

Nhưng với hầu hết người Mỹ nói rằng họ vẫn xem Giáng sinh là một ngày nghỉ tôn giáo, và nay số phần trăm đó đã sụt giảm nhẹ.

Một nửa trong tổng số người Mỹ nói rằng họ dự định tham dự Lễ Đêm Vọng Giáng sinh hoặc Ngày Giáng Sinh, thay đổi rất ít kể từ năm 2013 là lần gần đây nhất Trung tâm Nghiên cứu Pew đặt câu hỏi.

Ngoài ra, đã có sự sụt giảm đáng kể về số người Mỹ trưởng thành nói rằng họ tin vào những yếu tố kinh thánh của câu chuyện Giáng sinh phản ánh những sự kiện lịch sử đã thực sự xảy ra:

Hiện nay, 55% số người Mỹ trưởng thành nói rằng họ mừng Giáng sinh như một ngày nghỉ tôn giáo, trong đó có 46% xem đó là một ngày nghỉ tôn giáo hơn là một ngày nghỉ theo văn hóa, và 9% mừng Giáng sinh vừa như một ngày lễ tôn giáo vừa như lễ hội văn hóa. Năm 2013, 59% số người Mỹ nói rằng họ mừng Giáng sinh như một ngày lễ tôn giáo, trong đó 51% xem đó là ngày lễ tôn giáo hơn là văn hóa và 7% đánh dấu ngày đó vừa là tôn giáo vừa là văn hóa.

Cuộc khảo sát cũng nhìn đến những khía cạnh khác liên quan đến Giáng sinh, trong đó có truyền thống chào hỏi người không quen (chẳng hạn khách hàng) bằng câu “Merry Christmas” (chúc Giáng sinh vui vẻ) hoặc “Happy Holidays,” (chúc ngày nghỉ hạnh phúc) hoặc việc trưng bày hang đá nơi công cộng, và câu hỏi ngày Giáng sinh có phải đang bị tục hóa không:

Khi được hỏi trực tiếp, hầu hết người trả lời trong cuộc khảo sát ý kiến cho biết họ nghĩ rằng những khía cạnh tôn giáo của ngày Giáng sinh ở Mỹ ngày nay được chú ý ít hơn trong quá khứ. Nhưng khá ít người Mỹ nhận ra được khuynh hướng này và lo lắng về nó. Nói chung, 31% số người trưởng thành nói rằng ít nhất họ có “một chút” lo lắng về sự giảm sút khía cạnh tôn giáo trong cách mừng ngày Giáng sinh ở Mỹ, và trong đó có 18% nói rằng họ “rất” lo lắng về điều này. Nhưng hai phần ba số người Mỹ còn lại hoặc chẳng quan tâm về sự giảm sút tính tôn giáo trong ngày Giáng sinh hoặc không tin rằng sự chú ý vào những yếu tố tôn giáo của ngày Giáng sinh đang bị mất dần đi.

Pew nói rằng một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong những năm gần đây liên quan đến số người Mỹ cho biết họ tin sự giáng sinh của Chúa Giê-su đã xảy ra đúng như được mô tả trong Tin mừng. Nhóm nghiên cứu cho biết ngày nay, 66% cho biết họ tin Chúa Giê-su được sinh ra bởi một trinh nữ, giảm hơn so với con số 73% của năm 2014. Cũng như vậy, 68% số người Mỹ trưởng thành nói rằng họ tin việc ba nhà thông thái được ngôi sao dẫn đường và mang tặng phẩm đến dâng cho Hài nhi Giê-su, thấp hơn so với con số 75% trước đây. Và cũng có sự giảm sút tương tự về số người Mỹ tin rằng sự giáng sinh của Chúa Giê-su được loan báo trước bởi một thiên sứ của Chúa và việc chúa Giê-su được đặt nằm trong máng cỏ khi mới sinh.

Nói chung, 57% số người Mỹ hiện nay còn tin vào tất cả bốn yếu tố này trong câu chuyện Giáng sinh, giảm hơn so với con số 65% của năm 2014.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/12/2017]

Comments are closed.