Thơ: Gốc Đời

0

Gốc Đời

GỐC ĐỜI

Diệu kỳ một gốc cây già
Hiện thân là gốc đời ta. Lạ lùng!
Thiên nhiên kỳ diệu, khác thường
Gốc đời một cõi, phận chung kiếp người
Sinh ra trẻ đẹp, hồng tươi
Tiến về cõi chết, mặt đời nhăn nheo
Chỉ còn lại nét thương yêu
Vẫn tươi trẻ, chẳng khi nào già nua
Lạy Thiên Sai, Đức Giêsu
Gốc đời xin mãi đẹp Mùa Hồng Ân

VIỄN ĐÔNG

Comments are closed.