Ngạc nhiên trước lòng dũng cảm của Phêrô và Gioan – SN ngày 10.4.2021

0

Suy niệm: Cv 4,13-21

Thật là một sự thay đổi so với các sự kiện trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu! Đây có phải là Phêrô đứng trong bóng tối của sân của thầy tế lễ thượng phẩm, hy vọng không bị nhận ra không? Có phải những người này, sau cái chết của Chúa Giêsu, đã tụ tập lại với nhau trong một căn phòng khóa kín để lo sợ cho mạng sống của họ không? Bây giờ họ đang ở một thời điểm – khi họ nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo – nơi mà “chúng tôi không thể không nói về những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe” (Cv 4, 20). Sự tự tin không sợ hãi này đến từ đâu?

Các sự kiện chúng ta đang đọc từ đầu Sách Công vụ xảy ra ngay sau khi các môn đệ đón nhận Chúa Thánh Thần vào ngày Lễ Ngũ tuần. Nhưng mặc dù ân huệ của Chúa Thánh Thần đánh dấu sự khởi đầu của một lối sống mới cho Phêrô và Gioan, nhưng đó không phải là một quá trình một bước. Phêrô và Gioan đã thấy Thánh Thần hoạt động khi họ hành động theo sự thúc giục của Ngài. Họ đã nhìn thấy những cuộc hoán cải, sự hình thành của một cộng đồng những người tin Chúa, thậm chí là những cuộc chữa lành kỳ diệu. Tất cả điều này đã giúp các môn đệ thấy được kết quả của việc thực hành đức tin của họ, và điều đó đã xây dựng lòng tin của họ và giúp họ hành động mạnh dạn hơn nữa.

Bạn cũng đã nhận được Chúa Thánh Thần. Nếu bạn muốn có một số nét táo bạo mà bạn thấy ở Phêrô và Gioan, hãy thử nhìn lại cuộc đời của các thánh đồ trong suốt lịch sử để xem Thánh Thần đã vận động như thế nào ngay cả trước khi bạn được sinh ra. Nhưng hãy nhớ nhìn lại cuộc đời của chính mình. Hãy tìm những thời điểm mà Thánh Thần đã dẫn dắt bạn hoặc nhậm lời cầu nguyện của bạn. Sau đó, hãy tận dụng những cơ hội bạn có ngày hôm nay để bước ra trong đức tin và nhìn thấy Thánh Thần đang hoạt động trong và qua bạn.

Bạn càng thấy thành quả của việc thực hành đức tin của mình, bạn càng trở nên tự tin hơn. Khi bạn cảm thấy một lời cầu nguyện được đáp lại, bạn muốn cầu nguyện thường xuyên hơn nữa. Khi bạn thấy một người bạn đang gặp khó khăn, hãy mở lòng với Chúa vì bạn đã nói chuyện với họ, bạn muốn tiếp cận thường xuyên hơn. Bạn trở nên hào hứng hơn trước viễn cảnh được hành động trong đức tin, có thêm cảm hứng để thực hiện một bước đi táo bạo.

Hãy để Chúa Thánh Thần xây dựng đức tin của bạn ngày hôm nay và ban cho bạn sự tin cậy không sợ hãi nơi Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho con mạnh dạn trong việc tin cậy vào Chúa và chia sẻ Tin mừng.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.