70 năm – Tâm Tình Tri Ân

0

Tình cha nghĩa mẹ vuông tròn,
Ân sâu nghĩa nặng con mong đáp đền.
Tháng ngày con lớn khôn lên,
Bàn tay Cha Mẹ ngày đêm vỗ về.

Hồng ân Thiên Chúa tràn trề,
Đa Minh Tam Hiệp lắng nghe triệu vời.
Ngài đưa con đến Chúa ơi!
Dìu con từng bước nơi nơi song hành.

Thời gian trôi vụt quá nhanh,
Nay dừng chân lại hồng ân ngút ngàn.
Bảy mươi năm phúc bình an,
Chị em hiện diện chứa chan nỗi niềm.

Sớm chiều cầu nguyện ưu tiên,
Cùng nhau xây dựng khắp miền yêu thương.
Bụi trần không chút vấn vương,
Chuyên lo việc Chúa khiêm nhường, hi sinh.

Nhờ ơn Thánh phụ Đa Minh,
Chị em tích cực nhiệt tình dấn thân.
Sống nguồn linh đạo chuyên cần,
Sống đời môn đệ theo chân Chúa hiền.

Nt. Anna Nguyễn Thị Lệ Thùy

Comments are closed.