Phân Định “Đọc” và “Tìm”

0

Trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô trong “Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi” lần thứ 55 (năm 2018), Đức Thánh Cha đã đề cập đến một tiến trình để sống ơn gọi thánh hiến là “lắng nghe, phân định, sống Lời Chúa kêu gọi”. Trong bước phân định, Ngài đã mở đầu bằng hình ảnh của Đức Giêsu: “Tại hội đường Nazareth, khi Chúa Giêsu đọc đoạn sách ngôn sứ Isaia, Người phân định nội dung sứ mệnh bởi đó mà Người được sai đến, và trình bày sứ mệnh ấy cho những ai đang trông đợi Đấng Cứu Thế: “Thánh Thần Chúa ngự trên Tôi, vì Ngài đã xức dầu cho Tôi để đem tin mừng cho người nghèo. Ngài sai Tôi đi công bố sự giải thoát cho những người bị giam cầm, cho người mù được thấy, người áp bức được giải thoát, loan báo Năm Hồng Ân của Thiên Chúa (Lc 4, 18-19).[1]

Đức Giêsu – một mẫu gương dạy cho con người về sự phân định: Người đọc đoạn sách Thánh, Người tìm ra điều ẩn chứa bên trong và Người nói lên ý định của Thiên Chúa đã được mặc khải từ thời các ngôn sứ. Hôm nay, Lời của Thiên Chúa vẫn vang lên, là người Kitô hữu chúng ta đã “đọc” được những gì??? Quả vậy, lắng nghe để cho Lời không trôi đi một cách vô nghĩa và lắng nghe để phân định được điều Thiên Chúa muốn là gì. Về điều này, Đức Thánh Cha nói: “Mỗi Kitô hữu phải phát huy khả năng “đọc được bên trong” cuộc đời mình và hiểu được mình được Chúa kêu gọi đi đâu và làm gì”.[2]

Chúng ta không phủ nhận rằng mỗi người sẽ mang một cá tính riêng, với nét văn hóa riêng…, những cái rất riêng ấy để làm nên điều độc đáo, khác biệt…, người này phân biệt với người kia. Vì thế, mỗi người cũng sẽ “đọc” những điều mình “nghe” được, những điều mình “cảm” được từ cuộc sống rất khác nhau. Vấn đề không phải là tìm ra một mẫu số chung nhưng là nhận ra với chính bản thân tôi, Chúa muốn điều gì?

Và ngoài Đức Giêsu, để học về sự  phân định chúng ta cũng hãy nhìn lên Mẹ Maria – một mẫu gương của sự “suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Thật vậy, làm sao ta có thể phân định khi lòng ta không hề thẩm thấu “Lời” trong lòng? Làm sao ta phân định nhuần nhuyễn và đẹp lòng Chúa khi ta không hề quen với sự nhạy bén trước Thánh ý của Chúa. “Suy đi nghĩ lại trong lòng” để hiểu, để cảm và để tiến bước.

Khi ngẫm nghĩ với sứ điệp của Đức Thánh Cha, phải chăng điểm nhấn trong phân định đó là “đọc được” điều Chúa muốn “đi đâu và làm gì”?

Ngày nay, con người bị quá nhiều thứ bao vây: quá nhiều thông tin, quá nhiều lạc thú, có quá nhiều tiếng nói, có quá nhiều thứ lôi kéo con người xa Thiên Chúa. Vì thế, con người vẫn chìm ngập trong những lối mòn, vẫn cảm thấy vô vọng, vẫn khắc khoải để đi tìm kiếm một cái gì đó, con người cứ mải chạy theo, mải khoác vào mình những thứ trang sức chóng qua và giả tạo, và có phải chăng vì càng ở lâu trong những bóng tối đó, họ càng trở nên sợ hãi, không dám đối diện với chính con người thực của mình, không dám đi vào bên trong để khám phá ra “tôi được sinh ra trên đời này để làm gì?”, “Chúa muốn tôi đi đâu?”, “Chúa muốn tôi làm gì cho thế giới ngày nay và cho người anh chị em của tôi?”.

Lắng nghe là bước khởi đầu quan trọng đánh dấu cho một sự thay đổi, một sự tiến bộ. Nhưng lắng nghe rồi lại phải đối diện với một thách đố khác “phân định để đi tìm điều Chúa muốn”. Việc này giống như khi ta gặp một bài toán, ta không phải cứ nhìn vào bài toán là ra được lời giải nhưng ta phải đọc, phải phân tích đề bài, phân tích dữ kiện để tìm ra hướng giải quyết, tìm ra cách làm. Đây là “một tiến trình qua đó một người thực hiện những chọn lựa căn bản”[3].

Đồng thời, phân định đưa con người bước vào một tương quan thần thiêng mà rất cá vị, một tương quan vượt trên những cảm xúc cá nhân, vượt trên những cái lý luận của sự khôn ngoan người đời: con người “đối thoại với Thiên Chúa và lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần”[4], tương quan ấy dẫn con người bước trên nẻo đường hoàn thiện chính mình, nẻo đường của sự hoán cải.

Lạy Chúa, đối với con, trên hành trình của người sống đời ơn gọi thánh hiến, con cũng phải phân định từng ngày: Hôm nay Chúa gửi đến cho con điều gì? Hôm nay con sẽ làm gì cho Chúa? Từ thời cựu ước, các ngôn sứ của Chúa cũng cần phải lắng nghe và phân định điều Thiên Chúa muốn để thay Chúa nói với dân. Hôm nay, Chúa cũng mời gọi con nên ngôn sứ của Chúa giữa đời; mỗi ngày, vẫn là một đòi hỏi con cần phải “đọc được” và “tìm ra” Chúa muốn con “đi đâu và làm gì”.  Xin cho con biết lắng nghe Chúa qua những chuyện bất ngờ hay những chuyện rất bình thường của một ngày sống, biết phân định bằng việc luôn bám sát vào Chúa, luôn đặt Lời Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn đời sống của con, để con có thể trổ sinh  hoa trái của Chúa Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ (Gl 5, 22 – 23) trong phận người yếu đuối của mình.

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Hồng Nhung

[1] Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho “Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi” lần thứ 55

[2] Ibid

[3] Ibid

[4] Ibid

Comments are closed.