Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống – SN ngày 4.10.2021

0

Suy niệm: Lc 10, 25-37

Có lẽ bạn nghĩ rằng người thông luật này sẽ dừng lại khi ông ta đã được câu trả lời. Ông ấy đã xác định chính xác các điều răn quan trọng nhất – hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương người lân cận như chính bản thân. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Ngay cả Chúa Giêsu cũng chấp thuận!

Nhưng ông ấy vẫn tiếp tục hỏi. Luca cho chúng ta biết đó là vì “ông muốn tự biện minh cho mình” (10, 29). Ông ta đang kiểm tra các giới hạn của điều răn: ông ta phải đi bao xa để được coi là công chính? Chính xác thì ai đủ tư cách là “người thân cận” mà ông ấy dự kiến ​​sẽ yêu thương?

Chúa Giêsu đã thở dài hay đảo mắt? Chúng ta không biết. Những gì chúng ta biết là Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này để kể một dụ ngôn để minh họa rằng mệnh lệnh yêu thương của Ngài không có giới hạn. Yêu thương tha nhân của bạn bao gồm cả việc chăm sóc một người lạ. Nó bao gồm việc giúp đỡ ai đó mà bạn cho là kẻ thù. Nó bao gồm việc mạo hiểm bản thân cho một người nào đó bị bắt ở “bên lề”.

Người thông luật dường như muốn làm nhẹ luật pháp và miễn trừ bất kỳ nghĩa vụ nào đối với một số người hàng xóm nghèo hơn, hoặc ít “được chấp nhận hơn” của mình. Nhưng đừng quá vội chỉ tay vào ông ấy. Có lẽ tất cả chúng ta đều tự hỏi điều gì là ít nhất chúng ta cần làm để vượt qua. Hoặc có thể chúng ta đã cố gắng giới hạn các điều răn để chúng không đòi hỏi quá nhiều hy sinh.

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chúng ta phải đi bao xa để tuân theo luật yêu thương của Ngài. Nhưng chúng ta phải làm như thế nào? Làm thế nào để chúng ta noi gương người Samaritanô nhân hậu? Bằng cách chú ý đến những người “ở bên đường”. Chúng ta có thể bắt đầu với những người ngay trước mặt chúng ta. Thay vì vượt qua họ, chúng ta có thể nhạy cảm với nhu cầu của họ – ngay cả những người làm phiền chúng ta hoặc làm mất đi sự kiên nhẫn của chúng ta. Nếu chúng ta có thể làm được điều đó, chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy Thánh Thần đang mở rộng tâm hồn của chúng ta.

Nghe có vẻ khó khăn, nhưng hãy nhớ rằng Thánh Thần sống trong bạn để giúp bạn sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương khiến bạn tiếp xúc với lòng thương xót vô hạn của Ngài. Và lòng thương xót đó cung cấp nhiên liệu để bạn mở rộng trái tim và bàn tay của bạn với những người thân cận, những người cần bạn yêu thương nhất.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đón nhận lòng thương xót vô hạn của Chúa. Xin dạy con biết cách yêu thương.

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.