Phong thánh dựa trên tiêu chuẩn nào – Lễ các Thánh nam nữ

0

 

Hôm nay, lễ Các Thánh Nam Nữ của Giáo hội Công giáo, chúng ta thử lạm bàn về chữ “THÁNH” nghĩa là gì?

Thánh trong truyền thống dân tộc Việt Nam là các bậc đạo hạnh được người đời kính trọng. Họ là những người dạy chữ, dạy lễ cho mọi người. Dân gian gọi họ là các thánh nhân. Tại Việt Nam, Chu Văn An hay Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng là các thánh nhân. Hai ông đã cống hiến nhiều cho sự phát triển của giáo dục nho học tại Việt Nam và là người có tính cách ngay thẳng.

Nhưng đáng tiếc trong thời gian gần đây nhiều người của công chúng đã sử dụng chữ thánh rất bừa bãi. Thánh ăn, thánh sún, thánh ăn vạ, thánh lầy lội, … và ai có biệt tài gì thì cũng được phong là thánh: Thánh thơ, thánh chế, thánh hài . .. Dẫn đến một trào lưu dùng chữ “thánh” cho cả những người mà nhân phẩm đã không có, nói chi đến những giáo huấn, hay gương sáng để lại cho đời.

Rất mong mọi người đừng dùng chữ “Thánh” để gán ghép cho ai đó là thánh quá dễ dàng khi chưa biết cuộc sống họ có xứng đáng hay chỉ là diễn tuồng vẻ bề ngoài. Có ca sỹ nọ qua đời cũng cho họ là thánh. Có ca sỹ kia đi phát từ thiện cũng phong họ là thần tiên … Gần đây còn có một hiện tượng thiếu chuẩn mực khi cho hẳn 15 con chó về trời, thì đúng là một trào lưu tục hóa làm mất đi tính linh thánh của chữ “Thánh” chỉ dành cho những người đã về trời nhờ đời sống đạo hạnh đầy công đức của họ.

Trong Giáo hội Công giáo, chắc chắn cũng có rất nhiều người được lên thiên đàng cho đời sống của họ, nhưng để tuyên phong một người đã chết là thành thì Giáo hội rất cẩn trọng và xem xét theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 được gọi là “bậc đáng kính” để thu thập các chứng từ về đời sống với những gương sáng nổi bật và sẽ được qua giai đoạn 2 là “Á Thánh”, nghĩa là công nhận đời sống nhân đức của họ đáng được noi theo và ca tụng. Và khi đã có những dấu chỉ hay còn gọi là phép lạ nhờ lời chuyển cầu bậc chân phước, lúc đó Giáo hội mới tuyên phong là “Thánh”.

Hôm nay, chúng ta không mừng kính một vị thánh riêng biệt nào mà là mừng tất cả chư thánh ở trên trời bao gồm cả những vị thánh được tuyên phong và cả những người lành thánh đã được lên thiên đàng. Những người lành thánh được lên thiên đàng thì chỉ một mình Thiên Chúa mới biết mà thôi.

Sách khải huyền cho thấy các thánh hằng hà sa số luôn tô điểm cho vườn hoa Giáo Hội đủ mầu đủ sắc. Các Ngài là những người sống quanh ta, bên cạnh ta, có khi họ là những bà con thân thuộc trong gia đình ta. Các ngài đã biết dệt đời mình trong máu Con Chiên cứu chuộc để trở nên tinh tuyền hơn. Vì con đường nên thánh là con đường của mọi người con Chúa, là con đường mà Chúa Giê-su bảo rằng: “anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

Hôm nay trong sự hiệp thông cùng các thánh chúng ta chúc tụng Chúa là Thiên Chúa đã thương tạo dựng chúng ta giống hình ảnh Người. Chúa ban cho chúng ta hồn thiêng bất tử để ta được sống trong sự sống thần linh của Chúa, được hợp cùng các thánh để tôn vinh Thiên Chúa. Đồng thời cũng là dịp nhắc nhở chúng ta phải nên thánh. Người Kitô hữu phải nên hoàn thiện như Chúa Cha là Đấng hoàn thiện.

Xin cho chúng ta luôn tin vào tình thương của Chúa để đứng dạy sau những lầm lỗi. Xin cho chúng ta luôn cậy trông vào ơn Chúa để hòan thiện mình nên thánh và luôn sống trong ân sủng Chúa. Amen 

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Comments are closed.